صفحه اصلی / اخبار/ قوانین / نقش فضای مجازی در انتخابات کانون وکلا

نقش فضای مجازی در انتخابات کانون وکلا


با قلم فرید نیک پی وکیل دادگستری
نقش فضای مجازی در انتخابات کانون وکلا

پس از تصويب لايحه قانوني استقلال كانون وكلا در سال ١٣٣٣، انتخاب اعضاي هيأت مديره كانون ، كه پيشتر برعهده وزير دادگستري بود، به وكلاي عضو كانون محول گرديد كه اين يكي از مهمترين دستاوردهاي استقلال كانون وكلا محسوب ميگردد. اين روند تا زمان انقلاب اسلامي، بطور مستمر، هر دو سال يكبار، انجام گرديد، تا اينكه پس از انقلاب، با تحولاتي عظيم و بنيادي كه نسبت به سيستم قضايي كشور، متناسب با تغيير نظام سياسي صورت گرفت، كانون وكلاي دادگستري و حرفه وكالت بطور كلي ، در نگرش جديد مبتني بر موازين شرعي، چندان حائز اهميت تلقي نگرديد، و لذا در فضاي بي مهري و تعاند حادث، انتخابات كانون بمدت قريب دو دهه تعطيل شد، تا اينكه با تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري در فروردين ماه سال ٧٦ -البته پس از اصلاح كانونهاي وكلاي دادگستري و وضع محدويتهاي جديدي، از جمله لزوم تاييد صلاحيت كانديداهاي عضويت در هيأت مديره توسط مقامات قضايي، در قانون مذكور- مجدداً از سر گرفته شد، كه اكنون در آستانه برگزاري بیست و نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز قرار داريم.

نقش فضای مجازی در انتخابات کانون وکلا 

پس از تصويب لايحه قانوني استقلال كانون وكلا در سال ١٣٣٣، انتخاب اعضاي هيأت مديره كانون ، كه پيشتر برعهده وزير دادگستري بود، به وكلاي عضو كانون محول گرديد كه اين يكي از مهمترين دستاوردهاي استقلال كانون وكلا محسوب ميگردد. اين روند تا زمان انقلاب اسلامي، بطور مستمر، هر دو سال يكبار، انجام گرديد، تا اينكه پس از انقلاب، با تحولاتي عظيم و بنيادي كه نسبت به سيستم قضايي كشور، متناسب با تغيير نظام سياسي صورت گرفت، كانون وكلاي دادگستري و حرفه وكالت بطور كلي ، در نگرش جديد مبتني بر موازين شرعي، چندان حائز اهميت تلقي نگرديد، و لذا در فضاي بي مهري و تعاند حادث، انتخابات كانون بمدت قريب دو دهه تعطيل شد، تا اينكه با تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري در فروردين ماه سال ٧٦ -البته پس از اصلاح كانونهاي وكلاي دادگستري و وضع محدويتهاي جديدي، از جمله لزوم تاييد صلاحيت كانديداهاي عضويت در هيأت مديره توسط مقامات قضايي، در قانون مذكور- مجدداً از سر گرفته شد، كه اكنون در آستانه برگزاري بیست و نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز قرار داريم. 

موضوعي كه همواره در طول اين ادوار، بعنوان معضل و ايرادي مهم در بهره مندي از فرايند انتخابات، براي گزينش مديراني شايسته جهت اداره كانون وكلا وجود داشته، عدم وجود سازوكاري مناسب جهت شناسايي و سنجش ميزان توانايي و شايستگي افراد در تصدي جايگاه مديريت كانون، از سوي از سوي انتخاب كنندگان بوده است. استمرار چنين نقصاني منجر به نهاديه شدن خرده فرهنگي انتخاباتي در اين صنف گرديده، كه بموجب آن، تنها شاخص اصلي در انتخاب مديران، وجود سابقه دوستي و آشنايي( ولو اجمالي) سابق نامزدها، مي باشد. بعبارتي رأي دهندگان تنها به كساني راي ميدهند يا شخصاً يا توسط دوستان و به توصيه انها، معرَف و شناخته شده باشند!... بديهي است در چنين فضايي،رفتارهاي مبتني بر چاپلوسي و جلب تحبيب و  جذب دوستي كاذب و هدفدار، تا چه ميزان رواج پيدا مي كند! وقتي تعرفه خود به همكاران مهمترين فاكتور پيروزي در انتخابات محسوب گردد، حضور در دواير و بخش هاي مختلف كانون، بسيار مهم و سرنوشت ساز تلقي مي گردد!..

لذا ما مي بينم در سالهاي اخير، عضويت افتخاري و تبرعي در كميسيونهاي مختلف كانون هم مستلزم جلب موافقت اكثريت اعضاي هيات مديره و گذر از پروسه اي شبه مافيايي، بوده است، طرفه انكه؛ بعضي دواير كانون نظير اداره معاضدت كه بيشترين ارتباط و تعامل با اعضاء را دارد، بلحاظ بيشترين ميزان تأثيرش در راهيابي به جمع مديران كانون، از آن تعبير به سكوي پرتاب شده است! 

در همين راستا ميتوان به توفيق و كامراني اساتيد دانشگاه  در انتخابات هيأت مديره نيزاشاره نمود، كه به لطف اداي دين شاگرد به استاد،  و عنايت به اينكه رأي اولي هاي كانون، كه معمولاً بيشترين ميزان مشاركت در انتخابات را دارند،بطور كاملاً طبيعي ، در جمع عمدتاً ناشناخته كانديداها، اساتيد سابق دانشگاهي، در صدر ليست انتخابيشان قرار داشت.

علي هذا، ناگفته پيداست ، مادامیکه فرایند گزینش و انتخاب،  تحت تاثیر صرف سطحی نگری و ترجیح مناسبات دوستي و تشكلي و...باشد، فضاي انتخاباتي بمنظور جذب آراء،تا چه حد تنزل پيدا ميكند، تا جائيكه حتي موجب عدم مشاركت عده كثيري در انتخابات ادوار اخير گرديده بود!

با اينهمه اما، در زمان حاضر، ظهور ابزارهاي نوين ارتباطي نظير شبكه هايً مجازي اجتماعي، و گردهمايي وكلاي دادگستري و تبادل نظرات و افزايش شناخت فردي آنان از يكديگر در گروه هاي مجازي متشكله، خصوصاً امكانات جديدي كه به يمن حضور پر قدرت و گسترده شبكه اجتماعي "تلگرام " ايجاد شده، نويد بخش تحولات و تغييرات عمده اي در بهبود فرايند انتخابات گرديده.امكان تشكيل كانالهاي ارتباطي خبرساني به جمع كثيري از همكاران و تشكيل گروههاي مجازي به منظور ارائه ديدگاهها و برنامه ها و حتي مناظرات كانديدها پيرامون موضوعات صنفي، بطور حتم تمامي معادلات قابل ترسيم و پيش بيني معمول گذشته را بر هم زده است.

النهايه؛ آنچه مسلم است اينكه؛ انتخابات آتي هيأت مديره كانون وكلا كه در اسفند ماه سال جاري برگزار خواهد شد، فارغ از دغدغه اي وكلا پيرامون اوضاع و احوال نامساعد صنفي، رنگ و بويي كاملاً متفاوت با گذشته را داشته و با بهره گيري از رسانه هاي مدرن و البته سهل الوصول جديد، كه بهترين ابزار سنجشي، جهت گزينش مديراني اصلح و كارآمد، در بين تمامي ادوار انتخاباتي پيشين، را در اختيار رأي دهندگان قرار داده، نتايجي را رقم خواهد زد كه جامعه وكالت را شگفت زده خواهد نمود!..

0 نظر برای “ نقش فضای مجازی در انتخابات کانون وکلا

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.