تماس باما

هفته نامه مستقل حقوقی کشور

صور اصرافیل

تنها نشریه مستقل حقوقی - اقتصادی کشور

روابط عمومی: 88334224-88332423-021

آدرس: شیخ بهایی جنوبی-خیابان 21شرقی-خیابان دبستان-پلاک3-طبقه دوم-واحد8  

ایمیل:   sooreisrafil@gmail.com

www.sooreisrafil.com

 

سوالات فنی درخصوص سایت:

آژانس مهندسی تبلیغات پارسیان

021-88648221