آگهي

تعرفه آگهی در سایت صور اسرافیل:

بنر هدر(کنار لوگو)   |   ماهانه   |   36.000.000ریال

بنر سایدبار(ستون سمت چپ)   |   ماهانه   |   24.000.000ریال

سوالات فنی درخصوص سایت: 

آژانس مهندسی تبلیغات پارسیان

آژانس مهندسی تبلیغات پارسیان

021-88648221