صفحه اصلی / اخبار/ قوانین / ضرورت حضور نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی

ضرورت حضور نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی


با قلم : مینا مجد زاده - وکیل دادگستری

در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و با توجه به تلاش فعالین اجتماعی حوزه زنان برای راهیابی نمایندگان زن به مجلس، این بحث پیش می آید که ضرورت حضور زنان بر کرسی های بهارستان چگونه احساس شد؟ کشور ما هفتاد و هشت میلیون نفر جمعیت دارد که از این تعداد سی و هشت میلیون هشتصد هزار نفر آنان را زنان تشکیل می دهند و بدین معنی است که جمعیت زنان، قریب به نیمی از جمعیت کشور است و علیرغم تلاش زنان برای ورود به عرصه های اجتماعی و تحصیلات بالای زنان ( به گفته مرکز آمار در سال 92 سهم زنان از تحصیلات عالی 8/4 و سهم مردان 8/2 بوده است) که بیانگر تلاش و شایستگی زنان این مرز و بوم برای فعالیت و موثر بودن در جامعه می باشد، همچنان نقش زنان در عرصه های اجتماعی، سیاسی، دولتی و تقنینی بسیار کمتر از مردان که در مجلس نهم سهم زنان از کرسی های مجلس تنها سه درصد است.

 ضرورت حضور نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی

در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و با توجه به تلاش فعالین اجتماعی حوزه زنان برای راهیابی نمایندگان زن به مجلس، این بحث پیش می آید که ضرورت حضور زنان بر کرسی های بهارستان چگونه احساس شد؟ کشور ما هفتاد و هشت میلیون نفر جمعیت دارد که از این تعداد سی و هشت میلیون هشتصد هزار نفر آنان را زنان تشکیل می دهند و بدین معنی است که جمعیت زنان، قریب به نیمی از جمعیت کشور است و علیرغم تلاش زنان برای ورود به عرصه های اجتماعی و تحصیلات بالای زنان ( به گفته مرکز آمار در سال 92 سهم زنان از تحصیلات عالی 8/4 و سهم مردان 8/2 بوده است) که بیانگر تلاش و شایستگی زنان این مرز و بوم برای فعالیت و موثر بودن در جامعه می باشد، همچنان نقش زنان در عرصه های اجتماعی، سیاسی، دولتی و تقنینی بسیار کمتر از مردان که در مجلس نهم سهم زنان از کرسی های مجلس تنها سه درصد است.  

همین بررسی آماری نشان می دهد که زنان علیرغم شایستگی های فراوان هنوز در مجاری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به بازی گرفته نمی شوند و روحیه مردسالاری حاکم بر اجتماع مانع از حضور فعال و نقش آفرینی بسیاری از زنان شایسته می شود.

مجلس شورای اسلامی، به حق خانه ملت نامیده شده است و اکنون با توجه به تغییرات اجتماعی، رشد و تربیت زنانی فعال و موثر در جامعه، زمان آن فرارسیده است که نقش زنان در خانه ملت نیز پررنگ تر شود و دست کم صدای زنان به عنوان قریب به نیمی از جمعیت کشور در هنگام بررسی لوایح و طرح ها در مجلس شنیده شده و آنان نیز در تصمیم گیری های جمعی موثر بوده و فعال عمل نمایند.

آنچه که در انتخابات آتی مجلس مد نظر است، تخصیص کرسی های مجلس به نمایندگانی است اعم از زن و مرد که در حوزه زنان با نگاهی واقع بینانه و منطبق با نیازهای روز، مطالبات زنان را طرح نموده و تعقیب نمایند، بدیهی است در جامعه ای که تعداد زنان تحصیلکرده همعرض مردان آن جامعه است و نرخ حضور زنان در دانشگاه ها و موسسات تحصیلات عالی رشد پیدا کرده اما به همان میزان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی بروز ظهور پیدا نکرده است؛ بدیهی است که نیاز به طرح و تصویب قوانین حمایتی برای زنان در عرصه های مختلف وجود دارد تا امکان مشارکت پایاپای آنان با مردان در جامعه فراهم گردد.

در سالهای گذشته ضمن تصویب قوانینی در جهت حمایت از زنان مانند قانون حمایت از خانواده مصوب 1392 همچنان نیاز به تصویب قوانین حمایتی و تعدیل قوانین موجود در حوزه خانواده، اشتغال و ... برای زنان که حوزه ای بسیار مهجور است، احساس می شود. حضور موثر زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی می تواند نوید بخش این باشد که به این خواست و مطالبه اجتماعی زنان پاسخ مثبت داده شود . حتی امکان طرح و بررسی کنوانسیون های بین المللی در حوزه زنان که منجر به شناسایی حقوق و بهبود شرایط زنان در جهان شده است، می تواند مجدداً در دستور کار مجلس قرارگیرد و اینبار با رویکردی تازه مورد تأیید و تصویب قرار گیرد.بدیهی است حضور زنان در مجلس امکان طرح و بررسی قوانین و کنوانسیونهایی را فراهم می سازد که خلا وجود آن در کشور احساس می شود.

ناگفته پیداست که صرف تصویب قوانین حمایتی معضلها و موانع پیش روی زنان برای فعالیت های اجتماعی از بین نمی رود؛ اما حضور موثر و پررنگ نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی ضمن اینکه موجب تأثیر گذاری و نقش پذیری زنان در تمام سطوح جامعه می شود که این امر با توجه به ساختار جمعیتی و حضور زنان توانمند در فضای اجتماعی امروز کشورمان امری ضروری است؛ این حضور موثر می تواند رویکردهای سنتی در مورد زنان و فعالیت اجتماعی آنان را تعدیل کرده و فرهنگ غالب بر جامعه را نیز تغییر دهد. حضور و وجود نمایندگان زن توانمند و موثر، می تواند در عمل به افزایش مشارکت زنان در عرصه های اجتماعی منجر گردد و حتی زمینه ساز حضور پررنگ زنان در هیأت دولت گردد.  

از این نکته نباید غافل بود که صرف حضور کمی زنان  مد نظر نیست، چرا که افزایش حضور کمی زنان نمی تواند به تنهایی منجر به تغییراتی مثبت گردد، آنچه که در انتخابات پیش رو مد نظر است، افزایش حضور کمی و کیفی زنان و مسئولیت پذیری و تأثیر گذاری آنان در خانه ملت و به تبع آن در سطح جامعه می باشد که این امر با در نظرگرفتن توانایی و شایستگی زنان جامعه امری دور از دسترس نمی باشد.

انتخابات پیش رو محک مناسبی است برای جامعه زنان و برای انتخاب نمایندگانی اعم از زن و مرد که به حوزه زنان بیاندیشند و متعهد به بهبود شرایط زندگی زنان و مادران در جامعه باشند، حضور پررنگ زنان در کنار مردان در عرصه های اجتماعی تهدید نیست بلکه گامی به سوی تعدیل و تعالی است.

حذف زنان از عرصه های اجتماعی و تصمیم گیری، ممکن است موانعی سخت در راه زنان توانمند و اندیشمند کشورمان باشد اما زنان به یمن تلاش ها و شایستگی هایشان ثابت کردند که حذف شدنی نیستند.  

در هر حال تلاش برای حضور موثر زنان در جامعه و به تبع آن مجلس شورای اسلامی، فرصت است و تهدید نیست و این فرصت را باید به فال نیک گرفت برای داشتن جامعه ای پویا، اندیشمند و فعال  که حاصل آن نه تنها برقراری تعادل در جامعه فعلی بلکه داشتن نسل آینده شادابتر و داناتر است. امید است که از این فرصت پیش رو با توجه به کاندیداتوری وکلای زن در انتخابات مجلس بیشترین بهره را ببریم.

  

 

 

 

 

0 نظر برای “ ضرورت حضور نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.