صفحه اصلی / اخبار/ قوانین / در دانش وکالت توقف جایز نیست

در دانش وکالت توقف جایز نیست


با قلم غلامرضا طیرانیان وکیل دادگستری

قلم، نگهدار بیان و بیان نشان از پویائی ذهن و کتاب مخزن علم و کتابِ وکالت مخزن دانش وکالت است. کتاب حلقه ارتباط بین نسل ها است. هر نسل آموخته ها و اندوخته های خود را از نسل گذشته می ستاند و از خود بر آن می افزاید و به نسل های آینده می سپارد تا آنان نیز بر آن بیافزایند و به نسل پس از خود انتقال دهند. بیابید نخستین کتاب علم حقوق به زبان فارسی را و سنجش کنید با جدیدترین تألیفات حقوقی باقیمانده از اساتید و فرهیختگان و نوباوران فارسی زبان عصر حاضر.

 

قلم، نگهدار بیان و بیان نشان از پویائی ذهن و کتاب مخزن علم و کتابِ وکالت مخزن دانش وکالت است. کتاب حلقه ارتباط بین نسل ها است. هر نسل آموخته ها و اندوخته های خود را از نسل گذشته می ستاند و از خود بر آن می افزاید و به نسل های آینده می سپارد تا آنان نیز بر آن بیافزایند و به نسل پس از خود انتقال دهند. بیابید نخستین کتاب علم حقوق به زبان فارسی را و سنجش کنید با جدیدترین تألیفات حقوقی باقیمانده از اساتید و فرهیختگان و نوباوران فارسی زبان عصر حاضر.

 تألیف کتب حقوقی آن نیست که از کتب پیشینیان قطعاتی بردارند و کنار هم بچینند و با تغییر نام، گمان برند تألیف جدیدی به بازار کتاب ارائه کرده اند. کتابی که فاقد نوآوری است، کتاب نیست. تصویر کتب اساتید گذشته است که تنها مهر برابری با اصل را با خود ندارد!

وکیل دادگستری حقوقدان است. مؤلفین علم حقوق و نألیفات آنان را می شناسند. بحثی از مباحث گوناکون در ارتباط با دفاع از حق و حمایت از موکل را انتخاب و براساس سال تألیفات، رشد آن مبحث را در کتب حقوقی جستجو کنیم، یقیناً به صحت پویائی دانش وکالت ایمان می آوریم و ایمان می آوریم که در دانش وکالت توقف جائز بلکه ممکن نیست، پس هیچ وکیل دادگستری علاقمند به حرفه خود نباید در مسیر این رشد متوقف بماند. توقف یعنی نیستی، یعنی بازگشت به عدم. بزرگان وکالت دادگستری این توقف را در حرفه خود می بینند ولی به درمان آن نمی اندیشند و به دست خود اسباب تحقیر و اهانت به جامعه وکالت را مهیا می سازند!

دادوستد در فضای دانش بین علمای حقوق فرن هاست که آغاز شده و تا ابد همچنان  تداوم دارد. حاصل این دادوستد مجموعه هائی از کتب و کتابخانه هاست. مؤلفین در این کتاب ها زنده اند و با دانش پژوهان سخن می گویند و به آنان می آموزند، آنچه را آنان نمی دانند. کیست که خواهان علم باشد و کتاب را نخوانده، زینت کتابخانه خود سازد. قلم ها این کتاب ها را نوشته اند. قلم حقوقدان قلب تپنده است. قلم چشمه ایست که همواره جاری است. قلم حقوقدان درباره حق سخن می گوید. قلم مقدس است چون حق مقدس است با بستن کتاب ها و کتاب خانه ها راه وصول حق را بر روی خود نبندیم! عدالت وجود خارجی حق در روابط انسان هاست. مخزن عدالت کتاب و کتابخانه هاست. کتاب بسته جلدی بیش نیست.

آیا هستند وکلائی که پس از فراغت از نخستین مرحله تحصیل با اخذ پروانه وکالت گمان کنند کارآموزی پایان یافته و آن چه را باید بدانند، می دانند و به دانستنی های اندک خود بسنده کرده ، در دایره ای مسدود گرد خود بچرخند؟ آیا هست کسی که آنان را بیدار کند قبل از آن که در مقام در دفاع در گل بمانند و مورد استهزاء قرار گیرند؟ بزرگان وکالت توصیه می کنند از این دایره بیرون آئیم و در هر مراجعه موکل، همراه با تشریح او از مشکل خود، کتابی را که مطالعه کرده بودیم، بار دیگر و بارهای دیگر با نگاه به مشکل موکل و جستجوی راه گشودن آن، مطالعه کنیم تا هربار با دیدگانی نو به دانش وکالت دست یابیم. قطعاً پذیرفتن این توصیه خود، انگیزه نوئی خواهد شد برای رفتن به کتابخانه و مطالعه سایر کتب حقوقی. آنگاه که وکیل دادگستری در هر سنی باشد، حتی در پایان عمر، پی می برد و باور می کند که ندانستنی های او بیش از دانستنی های اوست.

بنویسیم آنچه را از موکل شنیده ایم و ارائه کنیم شنیده های از موکل را به کتب اساتید دانش حقوق. نوشتن، یعنی نگهداری آنچه در ذهن است در بیرون ذهن، محتوای ذهن انسان فرارّ است، با نوشتن می توان راه گریز را  بر آن بست تا با ذخیره آن ذهن وکیل دادگستری آزاد و آماده شود برای پذیرفتن و بررسی دیگر مباحث دانش وکالت. اگر این روش ادامه یابد، هر وکیل دادگستری خود مؤلف کتب و مقالات حقوقی خواهد شد. وکیل دادگستری به کتابخانه خود نگاه کند، آیا غبار فراموشی بر آن انباشته نشده است. آیا صدای شکوه اساتید و مؤلفین را از این غفلت نمی شنود. بیاید با کتابخانه های خود آشتی و با دست محبت بر سر و روی کتاب ها، حق اساتیدخود را ادا کنیم.

مطالعه کتب شاید در بعضی از حرفه ها  مخصوص ایام فراغت باشد، ولی وکیل دادگستری نیازمند به دانش وکالت و دارای حرفه ایست که او را در مطالعه کتب غرق می کند، وکیل دادگستری در زمان حیات از کتاب جدا نمی شود، مگر خواب بر او غلبه کند و در خواب نیز کتاب را می بیند و کتاب را می خواند تا خود را مجهز کند برای گشودن گره از مشکل ستمدیدگان، مطالعه ای که هرگز پایان نمی پذیرد. مؤلفین و اساتید در کتابخانه ها در انتظار دیدار ما لحظه شماری می کنند. آنها را تنها و مأیوس نگذاریم. وکیل دادگستری کتاب را از کتابخانه خود بردارد، آیا نشانه ها و علاماتی می بیند که نشانگر مطالعه پیشین خود باشد. آیا به سؤالات پاسخ داده شده و حاشیه ای بر کتاب دیده می شود یا پس از سال ها که از نگهداری آن در کتابخانه می گذرد، این برای نخستین بار است که کتاب را می گشاید.

کدام کتاب، وکیل را به سوی کتاب دیگر هدایت می کند. کدام مسئله وکالت او را  بسوی این کتاب راهنمائی کرده است. کتاب وکالت، یعنی استادی که دانشجوی سابق خود را بار دیگر به مدرسه فراخوانده است، تا او را پس از سال ها بار دیگر بیازماید. آیا خود را در این آزمون موفق می بیند یا مردود. استاد از وکیل دادگستری، آنچه مسئله روز است می پرسد و انتظار دارد دانشجوی او با بهره از  محتوای تألیف سابق او مسائل لاحق را ارزیابی و حل و فصل کند. دانشجوئی که همواره در محضر استاد است و سر در مطالعه تألیفات او دارد، قادر است در مسائل منطبق با مقتضیات زمان را پاسخ شایسته دهد. دانش هر زمان مخصوص همان زمان ولی سکوئی است برای پرواز به زمان های بعد و حل مسائلی که جدیداً متولد می شوند.

وکیل دادگستری دانستنی های خود را از کتب پیشینیان و اساتید گذشته تحصیل نموده و در مراجع قضائی بر زبان و قلم او جاری می شود. موکل در زمان استاد و تعلیم دانش دفاع حضور و چه بسا حیات نداشته است. این وکیل دادگستری است که موکل خود را مشمول هدایت و عنایت اساتید دانش وکالت قرار می دهد. کتاب و معلم و متعلم، ضامن بقاء و ارتقاء حق و انطباق آن بر موضوعات روز می باشند. موضوعات قابل تغییر، ولی اصول و مبانی حق همچنان باقی و محفوظند اصولی که باورهای حقوقی ملت هاست. ثبات ملت ها در ثبات باورهاست، تألیفات اساتید نیز باید به اقتضای روز دگرگون شوند، ولی در جهت کمال بخشیدن به اصول و مبانی برای حفظ حق و مبازره با ستم. دانشمندانِ تلاشگر برای ثبات حق هرگز به استنباط خود تعصب ندارند و برای ارتقاء دانش وکالت اجازه می دهند وکیل دادگستری با حفظ مبانی و باورها و با تکیه بر تألیفات پشتیبان هرگز متوقف نشود، زیرا یقین دارند، جهان هرگز از تغییر و تحول باز نمی ایستد و آنان که در گذشته متوقف شوند، مرده اند. متجاوزین به حقوق انسان ها همواره در مسیر های جدید گام می گذارند، وکیل دادگستری نیز برای مبارزه با متجاوزان و حفظ حق موکل دانش وکالت را توسعه می دهد. جهان وکالت نیازمند به تألیفات کاربردی است و در تألیفات کاربردی است که می توان مسائل روز را طرح و پاسخ آنها را جستجو کرد. وکیل دادگستری اگر پای بند ارتقاء دانش وکالت باشد هرگز پیوند او از کتاب قطع نخواهد شد.

 

0 نظر برای “ در دانش وکالت توقف جایز نیست

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.