صفحه اصلی / اخبار/ قوانین / بررسی صلاحیت ،ترافعی نیست

پیرامون اعلام نتایج احراز صلاحیت کاندیداهای کانون وکلای مرکز :

بررسی صلاحیت ،ترافعی نیست


بهمن کشاورز - رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلا
بررسی صلاحیت ،ترافعی نیست

هر دو سال یکبار وقتی زمان انتخابات کانون وکلا فرا می رسد با پدیده ای همواره شگفت انگیز و قابل بحث و قابل تامل مواجه می شویم . تعدادی از کاندیدایی که برای عضویت هیات منصفه ثبت نام کرده اند رد صلاحیت می شوند و یا صلاحیتشان تایید نمی شود . بررسی صلاحیت، ترافعی نیست یعنی عدله ابرازی علیه یک فرد – ولو بدون ذکر منابع – به اوعرضه نمی شود تا پس از شنیدن مدافعاتش اقدام به تصمیم گیری شود.همینطور تصمیمات اتخاذ شده نیزذینفع با تفصیل ابلاغ نمی گردد تا او اقدام به دفاع کند .

بررسی صلاحیت ، ترافعی نیست 

هر دو سال یکبار وقتی زمان انتخابات کانون وکلا فرا می رسد با پدیده ای همواره شگفت انگیز و قابل بحث و قابل تامل مواجه می شویم .

تعدادی از کاندیدایی که برای عضویت هیات منصفه ثبت نام کرده اند رد صلاحیت می شوند و یا صلاحیتشان تایید نمی شود . بررسی صلاحیت، ترافعی نیست یعنی عدله ابرازی علیه یک فرد – ولو بدون ذکر منابع – به اوعرضه نمی شود تا پس از شنیدن مدافعاتش اقدام به تصمیم گیری شود.همینطور تصمیمات اتخاذ شده نیزذینفع با تفصیل ابلاغ نمی گردد تا او اقدام به دفاع کند .ضمناً ملاحظات تکنیکی بسیار در قضیه وجود دارد این سوال مطرح است آیا دادگاه محترم عالی انتظامی قضات صرفا در محدوده ماده چهار قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به وضعیت کاندیدا رسیدگی میکند یا به موارد موضوع ماده 2 این قانون نیز وارد می شود؟اگر فرض دوم صحیح باشد این سوال قابل طرح است وقتی همه کاندیداها وکیل و دارای پروانه معتبر هستند و صلاحیت ایشان برای ورود به حرفه  بوسیله هیات های مدیره که صالح برای این امر بوده احراز شده است ، ورود دادگاه محترم انتظامی قضات به قضیه از چه باب قابل توجیه است ؟از طرفی برخی از کسانی که صلاحیتشان تایید نشده ویژگیهایی دارند که آنها را از هر نوع ظنی مبرا می کند.وجود این ابهامات و اشکالات باعث می شود مقوله عدم تایید صلاحیت کیفیت و وضعیتی پیدا کند که تقریبا همگان در مورد آن حیران و سرگردان بمانند . 

0 نظر برای “ بررسی صلاحیت ،ترافعی نیست

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.