صفحه اصلی / اخبار/ قوانین / اخبار

اخبار


تاييد طرح اصلاح ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت

شوراي نگهبان طرح اصلاح ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.

به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح اصلاح ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1395/02/29 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نشد.

تاييد لايحه بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث

شوراي نگهبان لايحه بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.

به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1395/02/29 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نشد.

تاييد طرح ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان

شوراي نگهبان طرح ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.

به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1395/02/29 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نشد.

 

0 نظر برای “ اخبار

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.