صفحه اصلی / اخبار/ صفحه اول / یادگاری برای اندیشه

یادگاری برای اندیشه


یادگاری برای اندیشه

صوراسرافیل: قلمراندن و نوشتن در طول تاریخ یکی از امور و دست آورده‌های بزرگ بشری بوده که توانسته است تحولات عظیمی را به وجود آورده است. اما این گذار و تحولات به سبب موهبت قلم یکدست و همتراز هم نبوده است در واقع قلم در ابتدای وجود مادی خود بیشتر جنبه‌ای کاربردی داشته و نتیجه مادی آن به عنوان امری عینیت یافته در صنعت و هنر انسانی مورد توجه بوده است. به همین خاطر بود که در جهان کهن صرف کاتب بودن و نوشتن برای افراد قلم به دست که به کتابت مشغول بودند مایه ارزش و تمایز اجتماعی برای آنان بود. ولی امروزه قلم دیگر جایگاه خود را به دیگر ایده‌ها و افکار انسان داده است. به کلامی دیگر قلم دیگر حامل گفتار به نوشتار نیست بلکه حامل اندیشه به اجتماع است جایگاهی که وی را یار دیرینه نویسندگان کرده است و آنها را در رهایی اندیشه و رهایی انسان از بردگی جسم و ذهن منجمد همراهی می‌کند. به همین خاطر 14تیر ماه هرسال به عنوان نمادی از اندیشیدن و آزادی انسان به عنوان آفریده‌ای ممتاز از این معجزه انسانی یاد می‌شود و ما نیز این یاد نیک را به همراه یاد تمام قلمرانان آزادی تحسین و تبریک می‌داریم.   

0 نظر برای “ یادگاری برای اندیشه

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.