صفحه اصلی / اخبار/ وقایع اتفاقیه / چشم‌انداز روشن دستگاه قضا با اجرای برنامه توسعه‌ای چهارم

​نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس مطرح کرد:

چشم‌انداز روشن دستگاه قضا با اجرای برنامه توسعه‌ای چهارم


فرهاد تجری نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس با مثبت ارزیابی کردن تدوین برنامه های توسعه چهارم قصایی دردستگاه قضا،گفت: اجرای برنامه های توسعه ای درقوه قضاییه سخت تر از دستگاه های دیگراست.

فرهاد تجری درگفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، درخصوص تدوین برنامه چهارم توسعه قضایی،گفت: برای داشتن پیشرفت در امور و انجام حرکت های اجرایی و عملیاتی قابل قبول باید دستگاه ها و نهادها برنامه های مشخصی را برای آینده به اقتضای نیازمندی ها،چالش ها، ضعف ها وضرورت ها ترسیم کنند، بنابراین با چنین رویکردی قوه قضاییه هم از تدوین برنامه های توسعه ای مستثنی نیست؛ ازاین رو همانظور که دولت دارای برنامه بوده، قوه قضاییه هم باید با برنامه ریزی مشکلات مربوط به حوزه  خود را رفع کند.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب درمجلس شورای اسلامی،افزود: داشتن برنامه های توسعه ای درقوه قضاییه ضروری بوده و این موضوع یکی از محاسن این قوه است، هرچند که تدوین برنامه های توسعه ای از دوران های قبل مدیریتی این قوه نیز وجود داشته است؛ البته شاید قوه قضاییه به صورت کامل و جامع نمی تواند اهداف و برنامه های خود را اجرایی کند، باید تعامل قوه مجریه و مجلس نیز درخصوص اجرای برنامه های توسعه ای باید وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: داشتن برنامه های توسعه ای موضوع  مهمی است، البته عدم توفیق در اجرای برنامه ها به علت نداشتن اختیارات و نبود استقلال کامل است؛ بنابراین رسیدن به اهداف برنامه ها در قوه قضاییه به تناسب سخت تر و مشکل تر از برنامه ها در دستگاه های دیگر است؛ ضمن اینکه هر برنامه ای که در مقطعی اجرا نشده باشد باید در ادوار دیگر در دستور کار قرار گیرد، به عنوان مثال در اجرای برنامه های توسعه ای کل کشور بسیاری از اهداف دست پیدا نشده و باید احکامی که سبب پیشرفت کشور می شود؛ در برنامه ای توسعه ای آینده کشور قرار داده شود.

نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس، گفت: اگر قوه قضاییه به دنبال پیشرفت و توسعه است، باید برای پیگیری وظایف خود برنامه های مشخصی را ترسیم کند و برنامه هایی که به شکل ناقص اجرا شده مجدد دردستورکار اجرای سال های آینده قرار گیرد، بنابراین ایجاد یک برنامه ضرورتی انکار ناپذیراست و دستگاه قضایی باتوجه به نیازهاو اقتضاعات خود باید برنامه ای را تنظیم و اجرا کند.

0 نظر برای “ چشم‌انداز روشن دستگاه قضا با اجرای برنامه توسعه‌ای چهارم

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.