صفحه اصلی / اخبار/ صفحه اول / وکلای دادگستری یار و یاور دادستان های سراسر کشور

وکلای دادگستری یار و یاور دادستان های سراسر کشور


مدت قابل توجه ی است دست اندازی به حقوق عمومی و آنچه داخل در مایملک ملت شریف ایران می باشد مرسوم و متداول شده است همه روز اخبار و شنیده ها حکایت از بردن دارایی ملت به طرق و روش های گوناگون دارد . دادستان ها و ضابطین به طور دائم و بدون خستگی در تعقیب مرتکب و مرتکبین هستند ولی توقع این نیست که بتوانند به تمام موارد رسیدگی فرمایند. اطلاع داریم وکلای محترم دادگستری بنا به جهاتی در مورد تخطی از موازین قانونی و تعرض به حقوق ملت مسئولیت دارند از آن جمله میتوان موارد ذیل را نام برد . اول : با توجه به مفاد اتیان سوگند که در هنگام ورود به حرفه شریف وکالت یاد می نمایند و بیان می فرمایند " ... جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته ...و مدافع از حق باشم " . دوم :  به علت اقتضای حرفه وکالت ، وکلای دادگستری در کلیه قوا اعم از قضایی ، اجرایی و قانون گذاری رفت و آمد دارند و از اغلب وقایع مطلع هستند به همین سبب میتوانند بهترین ناظر برای حفظ حقوق و دارایی عمومی باشند . سوم: با عنایت به تخصص وکلا و اطلاعات این عزیزان پیرامون قوانین و انطباق اعمال و افعال با موازین قانونی می توانند نظارت بسیار صحیح وموجه ی بر امور داشته باشند –  وکلا با در نظر گرفتن ویژگی های یاد شده و در جهت کمک و همراهی به دادستان های سراسر کشور که حافظان قانونی حقوق ملت هستند تکلیف حرفه ای دارند برای نگهداری و حراست و حفاظت اموال و دارایی های ملت که امانت آیندگان نزد حاضران می باشد. تعدی به حقوق عمومی را به محض مشاهده به عنوان یک شهروند و احد از آحاد ملت شریف ایران در مواقعی که موضوع جرم باشد به دادسرای حوزه مربوطه اعلام و تخطی و تخلف را به سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات منعکس نمایند و با ثبت موضوع ، کرارا پیگیری و تعقیب کنند و اقدام و سیر و تعقیب را به کانون متبوع گزارش فرمایند . این یک عزم و جزم ملی در نگهداری و حفظ حقوق عمومی به وسیله متخصصان قسم خورده است. به امید معرفی و دستگیری تمام متعرضین به دارایی عمومی هستیم                                           مهرداد قربانی سرابی  - وکیل دادگستری  

0 نظر برای “ وکلای دادگستری یار و یاور دادستان های سراسر کشور

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.