صفحه اصلی / اخبار/ حقوق شهروندی / ورود فوری قوه قضائیه به موضوع آلودگی هوا

ورود فوری قوه قضائیه به موضوع آلودگی هوا


رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور بررسی فوری عملکرد دستگاه‌ها در کاهش آلودگی هوا را صادر کرد. وظیفه سازمان بازرسی که از سازمان‌های زیر نظر قوه قضائیه است، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل ١٧٤ قانون اساسی است. این به معنای ورود فوریتی قوه قضائیه به ماجرای آلودگی هوا و رسیدگی به عملکرد دستگاه‌های مسئول در این زمینه است.

ورود فوری قوه قضائیه به موضوع آلودگی هوا

رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور بررسی فوری عملکرد دستگاه‌ها در کاهش آلودگی هوا را صادر کرد. وظیفه سازمان بازرسی که از سازمان‌های زیر نظر قوه قضائیه است، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل ١٧٤ قانون اساسی است. این به معنای ورود فوریتی قوه قضائیه به ماجرای آلو

0 نظر برای “ ورود فوری قوه قضائیه به موضوع آلودگی هوا

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.