صفحه اصلی / اخبار/ مدرسه حقوق / نقش حقوقدانان درتنظیم قواعد و مقررات و تحولات اجتماعی

نقش حقوقدانان درتنظیم قواعد و مقررات و تحولات اجتماعی


امید رشیدی- حقوقدان
نقش حقوقدانان درتنظیم قواعد و مقررات و تحولات اجتماعی

 

در تمامی اعصار وبه ویژه درقرن اخیر ،حقوقدانان نقش کلیدی و سرنوشت سازی در جوامع و تحولات سیاسی واجتماعی داشته اند.

بسیاری از سیاستمدارن، از دانش آموختگان رشته حقوق بوده اند که از آن جمله می توان به دکتر مصدق در کشور ایران اشاره کرد.

در کشورهای پیشرفته یا کشورهایی که دارای سیستم حقوقی مدرنی هستند، اکثریت اعضای پارلمانها و شوراهای محلی،از حقوقدانان هستند.

نقش و دانش و تخصص حقوقدان، مطالعه و تدوین قوانین و مقررات است و اساسا" وظیفه و تخصص حقوقدان همین است.چه بسا وظیفه و تخصص یک پزشک یا مهندس،در بخش دیگری از جامعه باشد.

حقوقدانان باید در امور فنی ،از متخصصین، مشاوره بگیرند،تا قواعد و قوانین وضع شده، بااصول قانونگذاری هماهنگ و منطبق باشد.

در سه دهه اخیر در ایران،نقش وحضور حقوقدانان در ارکان تصمیم گیرنده و وضع کننده قوانین بسیار ضعیف و کم رنگ بوده است و در کمال تأسف و تأمل، اشخاص غیر حقوقدان،نقش کلیدی و اساسی در تدوین و تصویب قوانین داشته اند.

نگارش و تدوین قوانین،بسیار ظریف و پیچیده و سخت است به نحوی که تعداد محدودی از حقوقدانان در این حوزه دار ای مهارت و دانش کافی هستند.

شوراهای اسلامی هم،نقشی مانند یک مجلس و پارلمان محلی دارند،قطعا" حضور حقوقدانان در شوراهای اسلامی ضروری و حیاتی است.

توصیه ما این است که،تاریخ نباید تکرار شود و باید روشنفکران و فعالان مدنی و حقوقدانان در این عرصه حضور فعال داشته باشند و باید اکثریت ترکیب شوراها و یا مجلس، از حقوقدانان باشند.

 این موضوع و اهمیت آن و اشتباهات تقنینی سه دهه اخیر، باید به مردم اعلام و آموزش داده شود.

امیدوارم نقش حقوقدانان در ایران، بعنوان معمارهای قواعد و قوانین، پر رنگ و اجرایی شود.

 

0 نظر برای “ نقش حقوقدانان درتنظیم قواعد و مقررات و تحولات اجتماعی

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.