صفحه اصلی / اخبار/ عدالتخانه / نظريه مشورتي قانون مجازات

نظريه مشورتي قانون مجازات


 صدور حكم به ضبط مبلغي معادل قيمت خودروي حامل مشروبات الكلي وفق تبصره يك ماده ٧٠٣ قانون تعزيرات در صورت عدم تاديه محكوم عليه اين قيمت در حكم جزاي نقدي محسوب ميشود نه رد مال به نفع دولت

سوال : اگر دادگاه در اجرای تبصره ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات حکم به ضبط مبلغی معادل قیمت خودروی حامل مشروبات الکلی صادر نماید و محکومٌ‌علیه از تأدیه قیمت امتناع کند آیا این قیمت در حکم جزای نقدی محسوب است یا رد مال به دولت؟ در صورتی که به زندان معرفی شود می‌توان هر روز بازداشت را سیصدهزار ریال محاسبه و آن را استهلاک کرد یا اینکه مدت توقف وی در زندان قابل محاسبه و تهاتر با قیمت خودرو نیست؟ در فرضی که آن را رد مال به نفع دولت تلقی کنیم چه مقام یا مقاماتی محکومٌ‌له محسوب شده و حق دارند تقاضای اعمال ماده‌ی ۲ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی را از دادگاه درخواست نمایند؟

نظریه شماره۱۴۹۶/۹۲/۷ ـ 1392/8/12

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه در فرض سؤال، صدور حکم به پرداخت مبلغی معادل قیمت خودرو حامل مشروبات الکلی در اجرای تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب 1387/822 به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شده نه محکومیت مالی تا مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۷۷ باشد، بنابراین عجز محکومٌ‌علیه از تأدیه جزای نقدی فقط مشمول ماده ۱ قانون اخیر‌الذکر است تا به ازای هر روز بازداشت مبلغ سیصد هزار ریال از وی محاسبه و کسر گردد..

0 نظر برای “ نظريه مشورتي قانون مجازات

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.