صفحه اصلی / اخبار/ صفحه اول / منشور حقوق شهروندي و نقش رييس جمهوري

منشور حقوق شهروندي و نقش رييس جمهوري


عليرضا آذربايجاني نايب رييس كانون وكلاي دادگستري مركز

 

با توجه به وقايع اخيرسياسي و اجتماعي كشورمان به نظر مي رسد در جهت تصويب نهايي و اجراي عملي منشور حقوق شهروندي نقش رييس جمهور ايران چندين برابر شده و ضروري است به اين مهم توجه و عنايت بيشتري نيز بشود.                           حداقل هفت دليل براي تاكيد به اين حساسيت به طور كلي و تسريع در تصويب نهايي و اجراي عملي آن  قابل ذكراست.                        اول- ايران در تاريخ جهان اولين كشوري است كه منشور حقوق شهروندي را بيش از ٢٥٠٠ سال قبل توسط كورش كبير تصويب و اجرا نمود. وقتي با توجه به آن چه در دهه هاي اخيردر دنيا اتفاق مي افتد نگاه مي كنيم، عظمت وارزش تاريخي آنرا در توجه به مهمترين مباني حقوق انساني مثل توجه به عقيده و مالكيت و شغل و عدم پذيرش برده داري و غيره  را در زمان تصويب خصوصاًدر مقايسه با ساير تمدنها مثل مصر و يونان باستان بيشتر درك مي كنيم.   

بنابر اين كشوري با اين سابقه تاريخي  قطعاً بايد طلايه دار تدوين نوين واجراي حقوق شهروندي وانساني باشد .                            

 دوم-با توجه به اصول ق. ا. و جايگاه رييس جمهور يكي از وظايف مهمي كه در دوره چهار ساله به عهده رييس جمهور قرار دارد  تصويب و اجراي اين منشور است  ،توجه به حقوقي مثل دسترسي به اطلاعات و يا كيفيت زندگي و مسائل محيط زيست و آلاينده ها و افزايش ضريب خطر براي سلامتي شهر وندان وغيره همه عواملي هستند كه ضرورت و اهميت آن را بيان مي نمايند.      

سوم-درطول تاريخ روساي جمهور و يا رهبراني كه حقوقدان بوده اند در رهبري انقلابها و يا اداره كشور از ويژگيهاي اضافي و ممتازي بهره مند بوده اندكه همانا توجه و علم تفصيلي به مباني مسلم حقوقي در راستاي اجراي وظايفشان بوده است. رييس جمهور فعلي ايران آقاي دكتر حسن روحاني نيز به دليل رابطه تخصصي در اين گروه قرار داشته و از اين جهت نيز علاوه بر تصدي عام مسوليت ، نقش ويژه اي را در اجراي اين منشور به عهده دارد.                    

چهارم-رييس جمهور در برنامه ها و سخنرانيهاي مرتبط و همچنين شعارهاي انتخاباتي همواره توجه به اهداف و مباني حقوق شهروندي را ياد آور شده و جا دارد كه هرچه زودتر نسبت به تحقق اين شعارها اقدام نمايند.                           

 پنجم- موارد مطروحه جديد در كشور مثل برخورد و ممانعت غير قانوني با برگزاري سخنراني توسط احدي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مشهد و استمرار رفتارهاي مشابه مثل ممانعت از برگزاري سخنرانيها و يا كنسرتهاي ر سمي و داراي مجوز از وزارت ارشاد و يا برخورد با نماينده ديگر مجلس همزمان با افشاگري نسبت به حسابهاي سپرده قوه قضاييه و حداقل طرح سوال در خصوص اولاً فرد و يا افرادي كه از منافع اين سپرده ها بهره مند شده اندو ثانياً روش مصرف آنها (بر فرض كه اصل اقدام را مورد پذيرش قرار دهيم) ، دليل ديگري بر اين ضرورت زماني مي باشد.    ششم- ازجمله شاخصهاي مقايسه و پيشرفت كشورها نسبت به يكديگرو رتبه بندي جهاني ،تصويب و اجراي حقوق شهر وندي است.اين منشور مي تواند منجر به ارقاي رتبه كشورمان در درجه بندي شاخصهاي جهاني نيز باشد.                          

هفتم-در يازدهم آذر ماه سال جاري مجلس سناي امريكا به اتفاق آرا براي يك دوره دهساله ديگرتحريمهاي خود عليه جمهوري اسلامي ايران را تصويب نمود. به طور قطع استمرار اين تحريم ها بيشترين فشار را بر مردم و خصوصاًاقشار متوسط و كم در آمد وارد خواهد كرد.    پذيرش و مقاومت واقعي و قلبي مردم در برابر اين تضييقات وابسته به عوامل متعددي است كه يكي از مهمترين آنها توجه به حقوق شهروندي مثل حق بهره مندي از تامين اجتماعي عادلانه و مساوي و يا عدالت قضايي توسط دولتمردان و صاحبان قدرت و نفوذ است.        

مديريت در تحقق اين وظيفه به عهده رييس جمهور است كه زمينه ساز بهتر توجه به حقوق شهروندي و رضايت عمومي و جامعه حقوقي و افزايش شانس رقابت در دوره بعدي رياست جمهوري را به دنبال خواهد داشت .           

 

0 نظر برای “ منشور حقوق شهروندي و نقش رييس جمهوري

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.