صفحه اصلی / اخبار/ چارسو / مصونیت وکلا و نظم عمومی

مصونیت وکلا و نظم عمومی


دکتر هما داودی

خوب می‌دانم که قتل مرحومه وکیل بانو مریم روانبخش، دارای ابعاد حقوقی شخصی است که در جای خود قابل بحث است  و می‌دانم نمی‌توان بدون اشراف کامل به پرونده قضاوت نمود و به ریشه یابی پرداخت. این را هم می‌دانم که  ممکن است این نوع  اتفاقات برای همه افراد جامعه از هر صنف یا شغلی و طبقه‌ای  رخ دهد.

امّا  تکرار جنایاتی که علیه وکلا  اتفاق می‌افتد، ما را به مطالعه  عوامل مختلف موثر در این اتفاقات  وامی‌دارد. اجمالا" باید گفت وکیل از ارکان و کنشگران موثر دادرسی عادلانه است. اگر مصونیت وکلا در مقام دفاع کاملا" رعایت شود، اگر وکیل از تأمیناتی که قانون معین کرده است واقعا" برخوردار باشد و اگر به جای ترویج  وکیل هراسی، چتر حمایتی بر سرِ وکلا باز شود، قطعا" این اندازه تجرّی و گستاخی نسبت به وکلا  از جانب چنین بزهکارانی حتی اگر اختلالات  روانی هم داشته باشند، دیده نخواهد شد.

وکیل از مقامات دارای شأن در نظام دادرسی است و رتبه ای هم شأن قضات دارد. اگر شأن این گونه افراد در جامعه شکسته شود، وسعت تجری بزهکارانه نسبت به دیگران قابل کنترل نیست. ارتکاب جنایت علیه وکیل یا غیروکیل  نظم عمومی جریحه دار می‌کند. اما ارتکاب جنایت علیه افرادی که در جامعه دارای شئونات خاصی هستند، آن هم پی در پی و مکرّر، حرمت‌ها و هنجارهای اجتماعی را بیش از پیش شکسته و متزلزل می‌کند و آثار وسیع‌تری به جا می‌گذارد .

وجود  مقررات و محدودیت‌های  انتظامی برای صاحبان بعضی  مشاغل مانند قضات و وکلا به دلیل حساسیت موقعیت و شأن و جایگاه خاص آنان است. همانگونه که  این گروه علاوه بر مقررات کیفری، باید مقررات انتظامی را هم رعایت نمایند و در معرض محدودیت های بیشتری در زندگی هستند، پس در هنگام بزهدیده واقع شدن نیز باید مقررات حمایتی بیشتری در مورد آنها وجود داشته باشد و یا مرتکب جرم علیه آنان با مجازات شدیدتری مواجه باشد .بنابراین ارتکاب جرم یا جنایت علیه این گروه‌های خاص را  حتی اگر مرتبط با مسائل شغلی نباشد،  نباید با پرونده‌های معمولی یکسان دانست.

اگرچه هنوز  پروسه  دادن رأی اعتماد به وزیر محترم دادگستری به پایان نرسیده است، امّا چه باید کرد که  نمی‌توان در قبال چنین جنایاتی درنگ و تأمل  کرد  و به‌عنوان یک  خواسته زودهنگام  از ایشان (در صورت انتخاب شدن) انتظار داریم که «مصونیت وکلا»  در حد یک ماده تشریفاتی باقی نماند و شاهد اجرایی شدن آن در شئونات کاری و اجتماعی آنان باشیم و بدانیم که حرمت وکلا، از حرمت نظم عمومی جدا نیست .

0 نظر برای “ مصونیت وکلا و نظم عمومی

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.