صفحه اصلی / اخبار/ مدرسه حقوق / مدیر ساختمان می تواند گاز واحدی که هزینه ها را نمی پردازد، قطع کند

مدیر ساختمان می تواند گاز واحدی که هزینه ها را نمی پردازد، قطع کند


 

سلام -من مدیر ساختمان هستم- طبقه اول شارژماهانه صد هزار تومان را نمیدهد و 24 ماه معادل 2/400 بابت شارژ بدهکار است و نمیدهد. اپاارتمان متعلق به مادرش است و ایشان خارج زندگی میکنند .یکسال پیش به شورا شکایت کردم و بعد از یکسال هفته پیش رای به محکومیت ایشان به 1/200 برای یکسال داده اند .برای یکسال دیگرباید چه کنم

پاسخ:
در صورت خودداری مالک یا مستأجر یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک، مدیر ساختمان مراتب را از طریق اظهارنامه به او ابلاغ می کند و اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی اش را پرداخت نکند، مدیر ساختمان می تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره به او خودداری کند.

لازم به توضیح است که منظور فقط خدمات مشترک است. پس اگر برق یا آب، اختصاصی مالکِ امتناع کننده از هزینه شارژ باشد، مدیر نمی تواند آن را قطع کند. برای قطع خدمات مشترک باید به دو نکته توجه داشت:

1-
برگ اظهارنامه برای امتناع کننده از طریق دادگستری فرستاده شود و ده روز از تاریخ ابلاغ آن گذشته باشد و مالک یا مستأجر از پرداخت شارژ امتناع کند.

2-
مدیر ساختمان فقط حق قطع خدمات مشترک را دارد نه خدمات اختصاصی را. بنابراین اگر مدیر ساختمان بدون رعایت مراتب بالا خدمات مشترک را قطع کند، خودش قابل تعقیب بوده و از نظر کیفری به عنوان ممانعت از اجرای حق به مجازات حبس محکوم می شود.

حال اگر مالک یا مستأجر علیرغم قطع خدمات مشترک باز هم از پرداخت بدهی اش امتناع کرد، مدیر ساختمان به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت بر مبنای اظهارنامه ابلاغ شده که از آن سخن گفتیم، علیه شخص امتناع کننده اجرائیه صادر می کند.

به نظر می رسد در صورتی که قطع خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر ساختمان می تواند به دادگاه عمومی حقوقی دادخواست بدهد. دادگاه به اینگونه شکایت ها خارج از نوبت رسیدگی می کند و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می شود، محروم می کند و تا دو برابر مبلغ بدهی او را به نفع مجموعه جریمه خواهد کرد.

لازم به ذکر است برای اعتراض به نظر مدیر ساختمان، ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه عمومیِ حقوقی محل وقوع آپارتمان می توان به این امر اعتراض نمود و دادگاه به این اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی می کند و رأی دادگاه قطعی است. در مواردی که خدمات مشترک قطع می شود و رسیدگی سریع به اعتراض مالک یا مستأجر ممکن نباشد، چنانچه دلایل معترض قوی بود، دادگاه دستور متوقف ماندن تصمیم قطع خدمات مشترک را صادر خواهد کرد.

0 نظر برای “ مدیر ساختمان می تواند گاز واحدی که هزینه ها را نمی پردازد، قطع کند

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.