صفحه اصلی / اخبار/ صفحه آخر / لوطیگری و حقوق

لوطیگری و حقوق


لوطیگری و حقوق

مسلم آقاصفری- رئیس سابق کانون سردفتران

احتمالا لوطی ها که قلیلی شان جوانمرد وعیار لقب گرفتند اینجوری به وجود آمده باشند که در محله ای به بهانه ای دعوائی براه میانداختند ودر این منازعه قوت بازو وسرعت تیغ کشی خود را به اهالی محل ونیز رقیبان نشان میدادند وبعد محدوده ای را جزو قلمرو خود اعلام میکردند که اهالی ورقبا میبایست این محدوده را رعایت نمایند.از آن پس رقبا حق ورود طلبکارانه به آن محدوده را نداشتند واهالی واغلب کسبه خود را موظف میدانستند که هزینه زندگی وسور وسات لوطی ونوچه هایش راتامین کنند .اگر کاسبی یا صاحب حرفه ای خود را بی نیاز ازحمایت انان میدانست آنگاه خودشان یعنی لوطی ونوچه ها بساط آن کاسب نگونبخت را بهم میریختند ووجوه مورد مطالبه را به زوراز او میستاندند یا از طریق مصادره اموال وی استیفا حق! میکردند.این قصه مربوط به سالهای دور در زمان شاهان قاجار بوده است ومنسوخ شده است

این فقط یک قصه بود .همینجوری بخاطرم آمد وبیان کردم .هیچ ارتباطی با مطالب بعدی ندارد .

دانشگاه جامع علمی کاربردی با وابستگی به وزارت علوم،تحقیقات وفناوری وبا هدف ارتقاء سطح مهارت شاغلین بخش های مختلف اقتصادی وافزایش مهارت فنی وحرفه ای کارکنان سازمانهای دولتی وغیر دولتی که تشکیل شد ،مورد استقبال سازمانهای دولتی وبخش های خصوصی قرار گرفت وسازمانها دولتی ونیز بخش های خصوصی تحت نظارت دانشگاه مذکور اغلب به تشکیل مراکز علمی کاربردی بمنظور تحقق اهداف یاد شده همت گماشتند از جمله کانون سردفتران وبعدها کانون وکلای دادگستری وبسیاری سازمانها ونهاد های دیگرواغلب بهزینه خود .

جمعی از آقایان در قوه قضائیه درسال 1390  تصمیم گرفتند تمام مراکز علمی کاربردی فعال در زمینه حقوق که کثیری از آنها وابسته دادگستری استانها بودند را تحت پوشش خود بگیرند لذا موسسه ای تحت عنوان موسسه علمی کاربردی شهید قدوسی راه اندازی کردند وبرای آن اساسنامه ای نوشتند واعلام کردند که علاوه ازمراکز وابسته به دادگستری ها ،مراکز علمی کاربردی کانون سردفتران وکانون وکلا نیز زیر مجموعه ما بحساب میآید .کانون وکلا تاکنون به این خواسته تمکین نکرده است .تمکین کانون سردفتران هم حکایتی دارد که در فرصتی وجائی دیگر به آن خواهم پرداخت .بهر حال این تشکیلاتی که ده سال پس از تشکیل مرکز علمی کاریردی کانون متولدگردیده بود خودش را مادر همه مراکز پیش گفته اعلام کرد وبتدریج حوزه قدرت خود را توسعه داد واز کنترل بردروس تا نحوه آزمون وتعیین سرفصل ها ودیگر اموری را بخود وابسته کرد تا این اواخر.حالا این مادر خوانده خود خوانده تحمیلی مدعی شیربها ست .شیری که هرگز به کسی نداده است .صریح تر بگویم حالا موسسه علمی کاربردی شهید قدوسی 5 %شهریه هرواحد درسی را مطالبه دارد وبسیار پرطمطراق .

ماده 16 اساسنامه موسسه پرداخته است به منابع تامین مالی "1محل ردیف خاص در بودجه کل کشور 2محل اعتبارات قوه 3دریافت کمهکای دولتی وغیر دولتی ...4 از محل بخشی از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزش علمی کاربردی بخش مربوطه براساس ضوابط ومقررات مربوطه با تصویب هیات امناءدر راستای توسعه موسسه" واین آخری دست آویزموسسه برای مطالبه وجه ذکر شده است .صرف نظر از کلی گوئی در عبارات ماده فوق  واینکه نمیتوان از آن هیچ حکم مصرحی را استنباط نمود درعین حال این اساسنامه اساسا نمیتواند برای دیگر مراکز علمی کاربردی تعیین تکلیف نماید مگر اینکه توسط همین موسسه علمی کاربردی شهید قدوسی ایجاد شده باشد .

 

من نمیدانم که تاسیس موسسه علمی کاربردی شهید قدوسی ضرورتی داشته است یا خیر ونمیدانم که ایجاد این موسسه مبنای قانونی دارد یا ندارد اما میدانم این موسسه ای که با فرض ضرورت در ایجاد وداشتن مبنای قانونی موجودیت یافته نمیتواندحکم مادر خواندگی موسسات مشابهی که قبلا ایجاد شده اند را برای خود کسب کند .واین را نیزبه قطع ویقین میدانم که مرکز جامع علمی کاربردی کانون سردفتران متعلق به کانون سردفتران است وکانون سردفتران دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی است واین استقلال را از قبل قانون بدست آورده است (ماده 58 قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب 1354)وهیچ کس نمیتواند در این استقلال ورود پیدا کند ودر آن خدشه ای وارد آورد مگر بموجب قانون .تا کنون هیچ قانونی که بتواند به استقلال کانون سردفتران خدشه ای وارد کند به تصویب هیچ مرجع قانونگذاری نرسیده است .ونخواهد رسید زیراکانون سردفتران ودفاتر اسناد رسمی قدیمی ترین بخش خصوصی هستند که امورحاکمیتی را بدون کمترین هزینه برای دولت به انجام میرسانند.بی آزارترین نهاد در خدمت دولت بوده اندوبارزترین مصداق اصل 44 قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی اند

ماوابستگان به قوه قضائیه واعالی وادی حقوق این را میدانیم که مطالبه هر وجهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی باید در ازاء خدمتی باشد وبراساس قانون .موسسه علمی کاربردی شهید قدوسی در ازاء کدام خدمت ومستند به کدام قانون چنین مطالبه ای از کانون سردفتران دارد ؟

در اساسنامه ای که برای موسسه شهید قدوسی تهیه شده است چنین چیزی پیش بینی نشده ومن بسیار بعید میدانم که آیت اله آملی لاریجانی از این گونه مطالبات  مطلع باشند والا چگونه ممکن است ایشان به جهت شرعی اجازه چنین ناحق خواهی را بدهند.دانشگاه جامع علمی کاربردی 15در صد شهریه دریافتی مرکز علمی کاربردی کانون را مطالبه میکند که فرض میکنیم محق به آن است چون با مجوز دانشگاه این مرکز فعال است ومرکز تحت لیسانس دانشگاه عمل میکنداما موسسه شهید قدوسی چه امتیازی به مرکز علمی کاربردی کانون سردفتران داده است که مطالبه حق میکند .اصولا مبنای این مطالبه 5 درصدی چیست ؟ لابد نیاز موسسه به پول .حال اگر این 5در صد نیاز موسسه را تامین نکرد وفردائی موسسه مطالبه پانزده در صد کرد آیا کانون باید انرا بپردازد؟ ویا بیشتر؟ ضمن اینکه شهریه دانشگاه علمی کاربردی به جهت جنبه های حمایتی آن بسیار کمتر از دانشگاه های مشابه چون دانشگاه آزاد یا دانشگاه پیام نور است .واین مطالبات ناحق موجب خواهد شد که مراکز علمی کاربردی قادر به تامین هزینه های خود نباشند ویا از کیفیت کار بکاهند یا در نهایت مرکز را تعطیل کنند وهمه اینها در حالی است که این مراکز در خصوص حق التدریس اساتید نهایت خست را بکار میبندند (حق التدریس یک استاد دانشگاه بایت یک ساعت تدریس بعضا از حق الزحمه نیم ساعت کار یک استاد سلمانی کمتر است)

من همه تلاشم را کردم که بین قصه ای که در مقدمه عرض کردم با بقیه عرایضم ارتباطی ومشابهتی نباشد اما متاسفانه هست .واین از شان تشکیلات قضا بدور است .

 

0 نظر برای “ لوطیگری و حقوق

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.