صفحه اصلی / اخبار/ صفحه اول / كانون هايك هوا دارند و يك كانون هواي ديگر

مهرداد قرباني

كانون هايك هوا دارند و يك كانون هواي ديگر


كانون هايك هوا دارند و يك كانون هواي ديگر

با مطالعه و ملاحضه برخي مطالب بالاخص آنچه كه در كانال نشريه محترم صوراسرافيل منتشر شده بود . متوجه شدم ضرب امثل ايراني در اين موضوع كه به عرض مي رسد  مصداق دارد . صرب المثل مي گويد ؛ "يك بام و دو هوا " واقعه چنين است . حسب شنيده ها مصوبه كمسيون

كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ١٣٧٦ ظرفيت كانون آذربايجان شرقي را براي انتخاب كارآموز از طريق آزمون ٧٥ نفر تعيين نموده و باز برابر آنچه قبول شدگان مي فرمايند تا نفر ٥٦ با روال معمول ثبت نام نموده و از فرد پنجاه و هفتم  تا هفتاد و پنجم براي ثبت نام وجه مطالبه شده است رقم اين وجه پنج ميليون تومان مي باشد . گفته مي شود محل اتكا چنين دستوري ، مصوبه هيات محترم مديره بوده است . اگر اين مصوبه صادر شده باشد كه تاكنون رويت نشده و اميدوارم صحت نداشته باشد . اشكالات اساسي بر آن مترتب است .

اين مواردبشرح ذيل است

اول : آنچه هيات مديره محترم تصويب فرموده داخل در اختيارات مصرح در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت نمي باشد . زيرا كه تبصره ماده يك قانون يادشده صرفا اختيارات كمسيون را در تعيين تعداد داوطلبان معين نموده و در اين قانون مطلب و سخني در خصوص تعيين عدد و رقم و جواز اخذ وجه از متقاضيان بيان و صادر نشده است

دوم : اين اقدام و اعمال چنين تبعيضي ، آنهم از جانب مرجع عدالت و مركز انصاف  يعني كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي امري بعيد و غريب است .وكلاي محترم دادگستري و به ويژه منتخبان آنان

مروجين صحت و درستي و مانع تخطي از قانون هستند

سوم : چنانچه اتخاذ چنين تصميمات و مصوبات از سوي كانون ها متداول شود . بديهي است اسباب تشويش و بي نظمي را فراهم مي آورد . اين دسته اقدامات تمام كانون ها و مديريت محترم آن را تحت پرسش قرار مي دهد در مجموع  به نفع وكلاي محترم نيست .

چهارم : هر آينه كارآموزان محترم كه وجه پرداخته اند به دستگاه قضايي مراجعه كنند قادر خواهند بود حقوق حقه خود را مطالبه كنند و صدور حكمً محكوميت در  شان كانون  نخواهد بود

بر همين اساس و ساير جهاتي كه نام برده شد - بنظر مي رسد كانون محترم هرچه سريع تر در اين خصوص اتخاذ تصميم فرمايند 

0 نظر برای “ كانون هايك هوا دارند و يك كانون هواي ديگر

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.