صفحه اصلی / اخبار/ حقوق شهروندی / قانون جدید، كار وراث را راحت می‌كند

ازسال 1395 اجرا می شود؛

قانون جدید، كار وراث را راحت می‌كند


قانون جدید، كار وراث را راحت می‌كند

سیدكامل تقوی نژاد با بیان اینكه قانون جدید مالیات‌های مستقیم تغییرات بنیادینی داشته، افزود: یكی از عمده‌ترین تغییرات قانون مالیات‌ها در بخش مالیات بر ارث است كه به منظور تكریم مودیان مالیاتی و سهولت فرآیند دریافت مالیات صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینكه در قانون سابق محاسبه مالیات بر مبنای زمان فوت متوفی بوده كه این مبنا مشكلات بسیاری ایجاد می‌كرد، افزود: با توجه به اصلاحیه اخیر قانون تا زمانی كه وراث نسبت به انتقال ماترك به خود یا دیگران اقدام نكنند مالیاتی وصول نخواهد شد. بنابراین اموال و دارایی‌های متوفی با توجه به نوع و ماهیتشان صرفاً در زمان تحویل یا انتقال حسب مقررات ماده 17 قانون مشمول مالیات است.
رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور در خصوص یكی دیگر از تغییرات قانون مالیات بر ارث كه در ساماندهی بازار پول موثر است، تصریح‌كرد: سپرده‌های متوفی نزد بانك‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز برای وراث طبقه اول به میزان 3درصد مشمول مالیات است اما برای سپرده‌های نزد مؤسسات غیرمجاز به نرخ 10 درصد مشمول مالیات می‌ شود.
وی اضافه كرد: در خصوص مالیات املاك، معادل 1.5برابر نرخ مذكور در ماده 59 قانون به ماخذ ارزش معاملاتی و یا به ماخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و همچنین در مورد سهام، سهم الشركه و حق تقدم آنها 1.5برابر نرخ های مذكور در مقررات تبصره1 ماده 143 و ماده 143 مكرر قانون طبق مقررات مذبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث، مشمول مالیات است.
تقوی نژاد با اشاره به كاهش نرخ‌های مالیات بر ارث، افزود: نرخ‌های مقرر در ماده 17 قانون برای محاسبه مالیات وراث طبقه اول كاهش اساسی داشته و همچنین نرخ‌های طبقه دوم و سوم به ترتیب معادل 2 و 4 برابر نرخ وراث طبقه اول است.
وی همچنین در خصوص نحوه ارائه اظهارنامه مالیات بر ارث، اضافه كرد: مطابق اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، ارائه اظهارنامه مالیاتی ظرف یك سال از تاریخ فوت متوفی صرفاً به منظور كسر دیون محقق متوفی، هزینه‌های كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی از ماترك است. در غیر این صورت (عدم ارائه اظهارنامه ظرف یك سال از تاریخ فوت) در زمان تحویل یا انتقال اموال و دارایی‌های متوفی به وراث، مالیات متعلقه بدون كسر موارد مذكور مطالبه و وصول خواهد شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاكید كرد: در صورت ارائه اظهارنامه در موعد مقرر قانونی، مازاد اموال و دارایی‌ها نسبت به دیون محقق و هزینه های مذكور در زمان تحویل یا انتقال مشمول مالیات می شود.
وی با اشاره به آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 26 قانون، گفت: كسر دیون محقق متوفی، هزینه‌های كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی حداكثر تا سقف ارزش اموال و دارایی‌های ابراز شده دراظهارنامه امكان پذیر است، بنابراین باید در موارد تسلیم اظهارنامه كلیه ماترك متوفی و ارزش روز زمان فوت اظهارشود.
تقوی نژاد همچنین در خصوص گواهی مالیات بر ارث، اظهار داشت: اشخاص موضوع ماده 34 قانون مالیات‌ها از جمله بانك‌ها، ادارات ثبت اسناد و املاك، دفاتر اسناد رسمی، نهادهای عمومی غیردولتی، شركت‌ها، صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاك كشور برای تحویل و انتقال اموال و دارایی‌های متوفی به نام وراث یا سایر اشخاص باید گواهی پرداخت یا عدم شمول مالیات بر ارث را از اداره امور مالیاتی دریافت كنند.
وی در خصوص جرائم ناشی از دریافت نكردن گواهی عدم شمول مالیات، ادامه داد: اشخاص موضوع ماده 34 قانون در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق، مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات متعلق می‌شوند.
رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور تاكید كرد: در مورد بانك‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتی، متخلف، شركاء و معاونان وی در تخلف مسئولیت تضامنی دارند.
وی با اشاره به اینكه برای اخذ گواهی ماده 34 قانون ارائه گواهی حصر وراثت الزامی است، افزود: برای صدور گواهی حصر وراثت با توجه به حذف ماده 31 قانون نیازی به تسلیم اظهارنامه برای افرادی كه از ابتدای سال 1395 به بعد فوت می كنند، نیست و دادگاه‌ها می‌توانند برای این متوفیان بدون اخذ گواهی نسبت به صدور گواهی حصر وراثت اقدام كنند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاكید كرد: نمونه فرم اظهارنامه مالیاتی و همچنین درخواست گواهی موضوع ماده 34 قانون توسط سازمان امور مالیاتی طراحی و به نحو مقتضی در دسترس مودیان قرار می‌گیرد.
وی همچنین در خصوص موارد عدم شمول مالیات بر ارث كه در ماده 24 مشخص شده است، گفت: وجوه بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، بازخرید خدمت مرخصی، اموالی كه برای سازمان‌ها و مؤسسات ذكر شده در ماده2 قانون مورد وقف، نذر یا حبس واقع شده و همچنین اثاث البیت محل سكونت متوفی از جمله این موارد هستند.
تقوی نژاد افزود: وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث نخواهند بود.
رئیس كل سازمان امور مالیاتی در خصوص آخرین وضعیت تصویب آیین نامه‌های اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم در بخش مالیات بر ارث، تصریح كرد: آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 26 در خصوص نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی‌ها و صدور گواهی مالیات بر ارث و همچنین آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2ماده 34 قانون به تصویب هیات وزیران رسیده است.
تغییرات صورت گرفته در قانون مالیات بر ارث از ابتدای امسال اجرایی است و برای متوفیان قبل از سال 95، مقررات قبل از اصلاحیه جاری است و وراث متوفی تا پایان سال 1394 كمافی السابق مكلفند اظهارنامه مالیاتی را ظرف 6 ماه ازتاریخ فوت متوفی به اداره امور مالیاتی تسلیم و حداكثر ظرف مدت 3 ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را پرداخت كنند. محاسبه مالیات مربوط نیز مطابق مقررات قبل از اصلاحیه قانون صورت می گیرد.

0 نظر برای “ قانون جدید، كار وراث را راحت می‌كند

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.