صفحه اصلی / اخبار/ صفحه اول / عدالت خواهی به مثابه نقشه راه

ندا فرامرزیان/ صاحب امتیاز مدیر مسئول

عدالت خواهی به مثابه نقشه راه


عدالت خواهی به مثابه نقشه راه

از پایه های اصلی دموکراسی  در عصر مدرن وجود نهادهای مدنی،اتحادیه های صنفی و انجمن های شغلی است.در واقع دموکراسی بدون وجود و حضور  جامعه مدنی پویا و قدرتمند معنا ندارد.دفاع از پلورالیسم سیاسی تنها به معنی حضور در  نهادهای انتخابی چون مجلس،شورا و ریاست جمهوری نیست.منافع مشخص صنفی،شغلی و حرفه ای باید در قالب تشکل های خاص خود هم در این نظام سیاسی بتوانند نماینده هایی داشته باشند.یکی از این نهادها که در عین حال که نماد و نمودی از تشکلی صنفی است و همزمان به عنوان یک عضو همیشه پویای جامعه مدنی در راه احقاق حقوق مردم حضور دارد و هزینه های زیادی داده است ،کانون های وکلای دادگستری هستند.نهادی دیرپا در جامعه که در تاریخ خود جمعی از چهره های برجسته  به عرصه ی حقوقی معرفی کرده است.به عنوان کسی که سال هاست در كناراین صنف حضور دارم و از نزدیک هم با وکلا و هم با افکار عمومی در ارتباط مستقیم هستم،می توان گفت تصویری اگر نتوان گفت مخدوش ولی تصویری نه چندان نزدیک به واقعیت از صنف وکلا در اذهان مردم شکل گرفته است.از تصویری منفی و منفعت طلبانه تا انسان های آزادی خواه و طرفدار حق و عدالت .در این بین نمی توان از چهره ای که رسانه ای چون رسانه ی ملی ساخته گذشت که در بیشتر موارد تصویری نه چندان مناسب از قشر وکیل در قالب فیلم ها و سریال های خود به جامعه ارائه داده است.تصویری سیاه و سفید و کلیشه ای مانند بسیاری دیگر از تصویرهای ناقصی که از جامعه ارائه می دهد. از طرفي نمی توان انکار کرد کانون های وکلا همیشه در معرض فشارهایي بودند.به عبارتی حفظ استقلال کانون وکلا همیشه چالشی ادامه دار بوده است.

از لحاظ تاریخی البته می توان گفت به علت نظام اقتصادی  سنتی و  نفتی ایران و با وجود تفاوت های ماهیتی، بر خلاف نظام های سیاسی و اقتصادی در غرب ،همیشه استعداد محدود کردن مشارکت سیاسی و تسهیل حضور گروه های ویژه صنفی-مدنی در عرصه سیاست بیشتر بوده است.توسعه به معنای عام آن هیچ وقت جدا از مولفه های آن در بخش های دیگر از جمله توسعه اقتصادی،سیاسی و فرهنگی نبوده است.در این بین کانون وکلا همیشه نقشی جدی در راه توسعه سیاسی از طریق نهادینه کردن قانون در تعاملات اجتماعی و دفاع از حق شهروندی بر عهده داشته است.نباید از یاد ببریم یکی از مهمترین اهدافِ نقشِ نظارتی جامعه مدنی  ایجاد حسابدهی در نظام سیاسی است.حسابدهی که از طریق نظارت و در زیر چتر حاکمیتی قانون،باعث شفافیت در مکانیسم ها و ساختارهای نظام سیاسی می گردد.گفت و گوی سازنده  میان دو حوزه دولتی و مدنی در عین حفظ استقلالِ هر کدام ،به تسهیل اداره ی امور می انجامد.کانون های وکلا  با پیشرو بودن و مشارکت بیشتر در فعالیت های عدالت طلبانه در آینده می توانند اثر گذاری بیشتری  در بطن جامعه داشته باشند.
در حالی در آستانه ی همایش اسکودا در هفته ی جاری هستیم که در کنار برنامه های جاری این نهاد،در میان چالش های صنفی عرصه ی وکالت، پرداخت به رابطه ی دو سویه ی وکلا و مردم بیش از هر زمانی ضروری است و نیاز  به بازنگری و در برخی مواقع تعریف سازوکارهایی برای ترمیم برخی آسیب های مبتلا به این نهاد احساس می شود. نباید از یاد ببریم آرمان عدالت و آزادی چون افقی پیش رو ،همیشه راهنمای راه و کارمان باشد.

0 نظر برای “ عدالت خواهی به مثابه نقشه راه

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.