صفحه اصلی / اخبار/ عدالتخانه / شهرداری نسبت به زیان حاصله از درختان مسئول است

پیرامون مسوولیت شهرداری؛

شهرداری نسبت به زیان حاصله از درختان مسئول است


: شهرداری وظیفه دارد تا از درختان محافظت کند؛این محافظت تنها به معنای نگهداری درختان از گزندِ شهروندان نیست؛ بلکه حفاظت از شهروندان در برابر زیان‌های حاصله از درختان نیز، در قلمرو تبصره یاد شده جای

عباس میرشکاری

درختی در آستانه سقوط است؛ مالک خودرو که از احتمال افتادن درخت آگاه است، خودروی خویش را در کنار درخت متوقف می‌کند. درخت سقوط کرده و خودرو آسیب می‌بیند. آیا مالک خودرو می‌تواند از شهرداری مطالبه غرامت کند؟ ساده‌ترین پاسخ این است که به قاعده اقدام استناد کرده و مسوولیت شهرداری را منتفی بدانیم اما حقیقت این است که نباید تغافل مالک خودرو، سبب شود تا کوتاهی شهرداری در انجام وظایفش فراموش شود: حفاظت از فضای سبز بر عهده شهرداری است، پس نباید از این ترک وظیفه به آسانی گذشت. به موجب تبصره چهار ماده چهار قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها ‌مصوب 3/3/1359 (اصلاحي مجلس شورای اسلامی به تاریخ 14/12/1387 و مصوب نهایی مجمع تشخيص مصلحت نظام به تاریخ 20/4/1388) ، «... حفاظت... درختان معابر، ميادين، بزرگراه‌ها و پارك‌هاي عمومي از اهم وظايف شهرداري‌ها مي‌باشد». بنابراین، شهرداری وظیفه دارد تا از درختان محافظت کند؛این محافظت تنها به معنای نگهداری درختان از گزندِ شهروندان نیست؛ بلکه حفاظت از شهروندان در برابر زیان‌های حاصله از درختان نیز، در قلمرو تبصره یاد شده جای می‌گیرند.  به هر روی، در دادنامه شماره 9209972130601251 مورخ 29/11/1392 صادره از شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به قاعده اقدام استناد شده و مسوولیت شهرداری نادیده گرفته می‌شود. در این دادنامه چنین آمده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه ... تهران به طرفیت م.م. نسبت به دادنامه شماره 582 مورخ 12/8/92 شعبه 187 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یاد شده در مورد دعوی تجدیدنظرخوانده به‌ خواسته مطالبه خسارت وارده به خودرو در اثر افتادن شاخه درخت با اتکا به اینکه حسب گواهی ارائه ‌شده از سوی خواهان نخستین که از ناحیه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران صادر شده و علت خسارت به خودرو نامبرده را سقوط و شکستن شاخه درخت اعلام نموده است، دعوی را وارد تشخیص و مستنداً به ماده 2 قانون مسوولیت مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/15 ریال با احتساب خسارات دادرسی در حین تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است.

 دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه حسب اظهارات خواهان نخستین و گواهی گواهان، نامبرده نسبت به این موضوع که شاخه درخت کنار خیابان در آستانه سقوط می‌باشد، آگاه بوده است و با این وصف، خودروی خود را در کنار آن متوقف کرده است و با اقدام خود موجب ضرر و زیان خود شده است لذا استحقاق اخذ خسارت ندارد. بنابراین، تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می‌گردد و حکم به بی‌حقی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است».

0 نظر برای “ شهرداری نسبت به زیان حاصله از درختان مسئول است

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.