صفحه اصلی / اخبار/ ویژه حادثه پلاسکو / شهرداری مقصر اصلی حادثه ی ساختمان پلاسکو

دکتر شهاب تجری:

شهرداری مقصر اصلی حادثه ی ساختمان پلاسکو


شهرداری مقصر اصلی حادثه ی ساختمان پلاسکو

حادثه ی آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو و فوت مظلومانه ی تعدادی از هموطنان ، بویژه مامورین شریف و فداکار آتش نشانی ، کشور را در غم و اندوه وصف ناپذیر فروبرده است.

در این رخداد تلخ و خسارت بار ، باز هم ردپای بی تدبیری و بی توجهی به وظایف قانونی توسط مسئولین مشهود و هویداست، اما گویی این آقایان آنچنان شیفته ی صندلی ریاست هستند که به جای پذیرش قصور خود و عذرخواهی از مردم و ترک مسئولیتی که شایسته ی آن نیستند و به ناحق اشغال کرده اند ، تلاش می کنند با تبلیغات رسانه ای و حضور در محل و انتشار چند اخطار کتبی به مالکین ساختمان پلاسکو، دو دستی صندلی خویش راحفظ کنند. آیا قصوری که باعث مرگ دهها نفر از شهروندان شده است ، کافی نبود تا شهردار تهران ضمن عذرخواهی از مردم ، مقام خود را ترک کند؟آن هم پس از اتفاقاتی همچون املاک نجومی و ...

بند 14 ماده 55 قانون شهرداری که در سال 1345 اصلاح شده  به صراحت شهرداری را مکلف کرده است که تدابیر لازم و موثر برای رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در اماکن عمومی به کار گیرد.

در تبصره ی این بند آمده است:"...شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ، ابلاغ مدت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر خواهد نمود و هزینه ی مصروف را باضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد."

بنابراین شهرداری باید پس از بی توجهی مالکین ساختمان پلاسکو در تعمیر و رفع خطر بنا، خود راسا این کار را انجام می داد.

این در حالی است که اخطارهای متعدد به مالکین نشان می دهد شهرداری کاملا به خطر فروریختن بنا از چند سال قبل واقف بوده است.

لذا ذکر این که چندین بار به مالکین در این خصوص هشدار داده شده نه تنها نافی مسئولیت شهرداری نیست ، بلکه به روشنی حکایت از قصور و کوتاهی این نهاد دارد.

در این خصوص لازم است که قوه ی قضائیه و مجلس شورای اسلامی نیز به وظایف خود عمل کرده و مقصرین را معرفی و به مردم گزارش دهند.

دستگاه قضائی که به سرعت و حدت با افشاء کنندگان تخلفات رخ داده در شهرداری برخورد کرد، آیا می خواهد در قبال قصوری که این حادثه را رقم زده و باعث مرگ تعدادی از شهروندان شده و احساسات عمومی را به شدت جریحه دار کرده است،  سکوت کند؟

0 نظر برای “ شهرداری مقصر اصلی حادثه ی ساختمان پلاسکو

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.