صفحه اصلی / اخبار/ حقوق شهروندی / زباله یا طلا ی کثیف

زباله یا طلا ی کثیف


زباله یا طلا ی کثیف

اخیراً بحثی در اجتماع مطرح شده است که سطلها ی زباله ای که شهرداری محل در سطح شهر نصب نموده است و از این طریق مردم خوب شهرمان نیز زباله های خشک و تر خود را در آن می گذارند تا زحمت جمع آوری آن توسط زحمتکشان شهرداری محترم انجام شود در این سطلها مقدار زیادی زباله های خشک از جمله کاغذ؛ پلاستیک؛ آهن؛ آلومینیوم؛ و ...گذارده می شود که قابل بازیافت است و توسط اکیپ های شهرداری جمع آوری جداسازی و به امر بازیافت می رسد که در قول اجتماعی این زباله ها را طلای کثیف می نامند که ارزش این بازیافت را نشان می دهد. اما آنچه مورد بحث حقوقی است اینکه کسانی غیر از اکیپ های جمع آوری زباله شهرداری به طور خصوصی مبادرت به جمع آوری این نوع زباله خشک می کنند و این امر مورد اعتراض شهرداری است و در صورت مشاهده با آن مقابله می شود.

مجید سلمانی-وکیل دادگستری

 

اخیراً بحثی در اجتماع مطرح شده است که سطلها ی زباله ای که شهرداری محل در سطح شهر نصب نموده است و از این طریق مردم خوب شهرمان نیز زباله های خشک و تر خود را در آن می گذارند تا زحمت جمع آوری آن توسط زحمتکشان شهرداری محترم انجام شود در این سطلها مقدار زیادی زباله های خشک از جمله کاغذ؛ پلاستیک؛ آهن؛ آلومینیوم؛  و ...گذارده می شود که قابل بازیافت است و توسط اکیپ های شهرداری جمع آوری جداسازی و به امر بازیافت می رسد که در قول اجتماعی این زباله ها را طلای کثیف می نامند که ارزش این بازیافت را نشان می دهد.
اما آنچه مورد بحث حقوقی است اینکه کسانی غیر از اکیپ های جمع آوری زباله شهرداری به طور خصوصی مبادرت به جمع آوری این نوع زباله خشک می کنند و این امر مورد اعتراض شهرداری است و در صورت مشاهده با آن مقابله می شود.
آیا این مخالفت و اعتراض شهرداری و مقابله آن قانونی است یا نه جنبه قانونی ندارد؟
با مراجعه به اصول حقوقی فارغ از اینکه کسانی از راه جمع آوری زباله ارتزاق می کنند و ممانعت شهرداری مانع فعالیت آن و ایجاد سختی زندگی و معیشت می شود قابل توجه است که چون ظرفهای زباله را شهرداری نصب می کند و هزینه آن را از عوارض اخذ شده از مردم پرداخت می کند متولی این امر به نیابت از جامعه است و از طرفی مردم نیز که زباله ها را به اختیار در این ظروف می گذارند عرفاً این زباله های خشک را تحویل شهرداری می دهند تا هر گونه که صلاح می داند استفاده کند و از دید حقوقی این واگذاری را هدیه.صلح.هبه.تفویض اختیار. و امثالهم میتوان نامید و لذا شهرداری از لحظه گذاردن زباله های خشک در این ظروف مالکیت نیابتی آن رااز طرف مردم دارد تا از آن استفاده بهینه نموده و ماحصل آنرا در جریان مخارج شهرداری صرف امور شهرداری و شهر و مردم بنماید.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که برداشتن زباله های خشک توسط افرادی غیر از اکیپ های شهرداری تعدی به حقوق افراد جامعه و حقوق نیابتی شهرداری می باشد مگر با اخذ مجوز و شریک کردن شهرداری در درآمد حاصل از بازیافت این زباله های خشک
و نتیجه آخر اینکه گذاران مالی با تعریف فوق در عین موجب سلب اختیار متصدی ومتولی آن نمی شود و به دیگران نیز اجازه و اختیار به داشتن آن را نمی دهد پس در رفتار های اجتماعی به رعایت اصول و حقوق اجتماعی و مردمی بیشتر توجه کنیم.

0 نظر برای “ زباله یا طلا ی کثیف

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.