صفحه اصلی / اخبار/ عدالتخانه / راه اندازي سامانه جامع نظرات شوراي نگهبان

راه اندازي سامانه جامع نظرات شوراي نگهبان


به منظور تسهيل دسترسي و استفاده عموم مردم به ويژه پژوهشگران، اساتيد، دانشجويان و دستگاه هاي اجرايي از نظرات شوراي نگهبان، و در راستاي عمل به بيانات مقام معظم رهبري دام عزه مبني بر ضرورت در دسترس عموم قرار دادن مجموعه کارهايي که در شوراي نگهبان پيرامون قوانين صورت مي گيرد، پژوهشکده شوراي نگهبان اقدام به راه اندازي سامانه جامع نظرات شوراي نگهبان نمود.

به منظور تسهيل دسترسي و استفاده عموم مردم به ويژه پژوهشگران، اساتيد، دانشجويان و دستگاه هاي اجرايي از نظرات شوراي نگهبان، و در راستاي عمل به بيانات مقام معظم رهبري دام عزه مبني بر ضرورت در دسترس عموم قرار دادن مجموعه کارهايي که در شوراي نگهبان پيرامون قوانين صورت مي گيرد، پژوهشکده شوراي نگهبان اقدام به راه اندازي سامانه جامع نظرات شوراي نگهبان نمود.

 

در اين سامانه کليه نظرات شوراي نگهبان از ابتداي تشکيل اين نهاد مقدس در سال 1359 تاکنون به صورت به روز وجود داشته و به محض صدور نظري جديد از سوي شوراي نگهبان، اين نظرات در سامانه قرار مي‌گيرد.

اين نظرات شامل نظرات تفسيري و مشورتي شوراي نگهبان، نظرات مربوط به مصوبات مجلس، نظرات مربوط به اساسنامه‌هاي دولتي، نظرات فقهي در پاسخ به استعلام ديوان عدالت اداري، نظرات در پاسخ به استعلام اشخاص، نظرات فقهي در پاسخ به استعلام شرعي و تذکرات شوراي نگهبان مي‌گردد.

در اين سامانه، هر يک از نظرات شوراي نگهبان در قالب يک پرونده تنظيم شده است و در هر پرونده، مستندات کامل مربوط به آن پرونده از ابتداي طرح موضوع تا نهايي شدن آن قرار داده شده است، تا مراجعه کننده به سامانه براي استفاده از نظرات نياز به مراجعه به ساير بانک هاي اطلاعاتي نداشته باشد. به عنوان مثال در نظرات مربوط به مصوبات مجلس، سير کامل پرونده شامل طرح يا لايحه اوليه، مصوبه اوليه مجلس، نظر شوراي نگهبان، مصوبات اصلاحي و نظرات بعدي شوراي نگهبان، نامه نگاري هاي مهم بين مجلس و شوراي نگهبان، نظر نهايي شوراي نگهبان، ارجاع مصوبات به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مصوبه مجمع و در نهايت متن نهايي و ابلاغ شده قانون وجود دارد.

ه علاوه، کليه نظرات مجمع مشورتي فقهي و مجمع مشورتي حقوقي که نهادهاي مشورتي شوراي نگهبان محسوب مي شوند جهت استفاده بيشتر درکنار هر يک از نظرات شوراي نگهبان قرار گرفته اند. همچنين نظرات استدلالي شوراي نگهبان که بيانگر استدلال اعضاي شورا در موافقت يا مخالفت با موضوع مصوبه است، در صورت وجود در هر پرونده قابل دسترسي است.

جهت استفاده بيشتر پژوهشگران از اين نظرات، علاوه بر تصوير نظرات شوراي نگهبان، متن نظرات نيز در اين سامانه قرار داده شده است.

ويژگي ديگر اين سامانه امکان جستجو در نظرات شوراي نگهبان و دسترسي به نظرات از اين طريق است. کاربران مي توانند با جستجو در تاريخ نظرات شوراي نگهبان، عنوان نظر، موضوع نظر، نتيجه نظر، شماره نظر و نيز متن نظرات، مورد جستجوي خود را پيدا کنند. به علاوه، در بخش «مستند قانون اساسي» امکان پيدا کردن نظراتي که شوراي نگهبان با استناد به هر يک از اصول قانون اساسي صادر کرده است وجود دارد.

در بخش هاي ديگر اين سامانه کليه نظرات مجمع مشورتي فقهي و مجمع مشورتي حقوقي به صورت دو بانک جداگانه با قابليت جستجو قرار داده شده است. همچنين کليه نظرات استدلالي شوراي نگهبان نيز به صورت بانک جداگانه با قابليت جستجو طراحي شده است. به زودي مشروح مذاکرات شوراي نگهبان نيز به صورت بانک جداگانه در اين سامانه قرار خواهد گرفت.

دسترسي به اين سامانه از طريق مراجعه به تارنماي پژوهشکده http://www.shora-rc.ir و يا مراجعه به آدرس مستقيم http://nazarat.shora-rc.ir امکانپذير است.

 

0 نظر برای “ راه اندازي سامانه جامع نظرات شوراي نگهبان

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.