صفحه اصلی / اخبار/ حقوق شهروندی / رئیس جمهور زن، شعاری شیرین

ندا فرامرزیان بروجنی، فعال اجتماعی

رئیس جمهور زن، شعاری شیرین


رئیس جمهور زن، شعاری شیرین

یکی از ملزومات حضور زنان در صدر مناصب سیاسی باز شدن راه ایشان در جوامع سیاسی است.

حضور زنان در دو دهه اخیر در احذاب به نسبت، رشد فزاینده ای داشته است؛ اما نمی توان در دولتها هم همین نظر را داشت. علی رغم اینکه حضور واقعی زنان در صدر مناصب دولتها شعار شیرینی در زمان انتخابات از زبان کاندیداهای مختلف دولتهای چپ و راست و میانه رو بوده است، اما واقعیتی که ملاحظه می شود کاملا منطبق بر شعارها نیست. لذا حافظه کوتاه مدت تاریخی ما این موضوع را نفی می کند که به حضور زنان به عنوان رجل سیاسی در جایگاه منتخب ریاست جمهوری شانسی داشته باشند.

اما بیان این موضوع حتما راهی را برای آینده ای دور یا نزدیک و امیدواری را برای جامعه زنان جهت پیوستن به جامعه رجل سیاسی با نگاه فرا جنسیتی باز خواهد کرد. چراکه همیشه اتفاقات بزرگ با زمزمه های کوچک شروع شده و به نتیجه رسیده است و خوشبختانه موضوع دیگری که می تواند راه را بر این ایده و نگاه توسعه یافته باز کند حضور زنان موفق در مناسب سیاسی است که در دولت یازدهم خوشبختانه موفقیت چشمگیری در این زمینه دیده شد.

0 نظر برای “ رئیس جمهور زن، شعاری شیرین

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.