صفحه اصلی / اخبار/ حقوق شهروندی / حق رفاه وتامین اجتماعی در منشور حقوق شهروندی

حق رفاه وتامین اجتماعی در منشور حقوق شهروندی


حق رفاه وتامین اجتماعی در منشور حقوق شهروندی

برای اینکه از جایگاه شهروندی نگاهی گذرا به چارچوب های حقوقی ذیربط انجام شود، خالی از لطف نیست که اقشار مختلف جامعه مواد منشور حقوق شهروندی در بخش حق رفاه و تامین اجتماعی را مرور کنند تا  حداقل بار دیگر یادآوری شود که حاکمیت بر اساس قوانین مختلف موجود در کشور اذعان به چه حقوقی برای مردم در این حیطه کرده و متعهد شده که تحقق آن حقوق را رعایت کند. فعالان  مدنی می توانند مبتنی بر همین تعهدات حاکمیت، ارزیابی کنند که تا چه اندازه این گزاره های زیبا رعایت می شود و تا چه اندازه بین این جملات زیبا با عملکردها فاصله است و هنوز ایرانیان زیادی از عدم رعایت حقوق خود در این حوزه رنج می برند و....

در تقویم مناسبت‌های ملی ایران امروز به حوزه بهزیستی و تامین اجتماعی اختصاص داشت. طبیعتا در چنین روزی از نهادهای مسئول حمایت‌های اجتماعی که همه اقشار جامعه به ویژه افراد آسیب پذیر را باید تحت حمایت قرار دهند،انتظار میرفت که جدیدترین دستاوردهای خود و طرح ها و برنامه های آتی را به جامعه معرفی کنند و نشان دهند که در جهت رفع چالش‌ها و مشکلات موجود مردم بسیار مصمم و مبتنی بر برنامه حرکت می کنند .

تعریف بیمه شده
براساس قانون و مقررات تامین اجتماعی هر کارگری که برای کارفرمایی کار می کند و از او حقوق یا دستمزد (نقدی یا غیرنقدی) دریافت می کند. اگر مشمول سایر قوانین بیمه ای کشور نباشد، مشمول قانون تامین اجتماعی است و از زمانی که تحت پوشش قرار گیرد بیمه شده محسوب می شود. بنابر این بیمه شده به کسی اطلاق می شود که رأسا مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.

حقوق بیمه شدگان 
حقوق بیمه شدگان ناشی ازتکالیف وتعهداتی است که بر پایه قانون ومقررات تامین اجتماعی بر عهده سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است برخی از این حقوق به شرح زیر است:

 

  • هرکارگری (که مشمول قانون تامین اجتماعی باشد ) حق دارد از اولین روز اشتغال به کار تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرد و می تواند از سازمان تامین اجتماعی احقاق این حق را در چارچوب اختیارات قانونی سازمان درخواست نماید

 

  • بیمه شدگان حق دارند به قوانین ومقررات و دستورالعملهایی که حقوق و تکالیف آنان را نسبت به سازمان تامین احتماعی بیان می کند دسترسی داشته باشند دراین زمینه سازمان تامین اجتماعی باید ضمن ارائه اطلاعات مناسب ابهامات موجود درآنها را نیز برطرف نماید

 

  • بیمه شدگان حق دارند در ازای ایام اشتغال و پرداخت حق بیمه از مزایای مقرر درقانون (تعهدات سازمان ) مانند بیمه حوادث . بیماریها . بارداری . غرامت دستمزد ایام بیماری وبارداری . بازنشستگی . از کارافتادگی . فوت و… برخوردار شوند . بنابراین سازمان مکلف است با تشکیل پرونده انفرادی برای هریک از بیمه شدگان درگرد آوری ونگهداری سوابق آنان تلاش لازم را بعمل آورد

 

  • بیمه شدگان وافراد تحت تکفل آنان حق دارند متناسب با نیاز خود ازخدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی بزخوردارشوند . این خدمات صرفاً تابع نیاز آنها است وسازمان نمی تواند خدمات درمانی قابل ارائه به هر بیمه شده را با میزان حق بیمه پرداختی او مرتبط نماید

 

  • تعهدات سازمان تامین اجتماعی درقبال هر بیمه شده مشروط به تداوم اشتغال او در کارگاه مشمول قانون است اما اگر برای بیمه شده ای که تحت پوشش قرار گرفته برای مدتی از طرف کارفرما حق بیمه پرداخت نشود سازمان تامین اجتماعی نمی تواند تعهدات خود وحقوق بیمه شده را نادیده بگیرد. (دراین موارد سازمان ضمن انجام تعهدات خود به بیمه شده حق بیمه یاد شده را از کارفرما وصول می نماید)

 

  • بیمه شدگان حق دارند درصورتی که برخی از تصمیمات . مصوبات یا عملکرد سازمان تامین احتماعی موجب تضییع حقوق قانونی آنان شود . ابطال آن واحقاق حق خود را از دبوان عدالت اداری بخواهند.

 

  • بیمه شدگان حق دارند به هنگام تغییر شغل یا جابحایی محل اشتغال آنان از شعبه تامین اجتماعی بخواهند که سوابق بیمه ای آنان را به طور یکجا در شعب واقع درآخرین محل اشتغال گرد آوری و نگهداری نماید. سازمان تامین احتماعی مکلف به پذیرش این درخواست ها بوده ودرصورتی که دراین جابجایی ها به سوابق بیمه شده لطمه‌ای وارد شود مسئول می‌باشد.

 

  • بیمه شدگان حق دارند در صورتی که سوابق آنان نزد سازمان تامین اجتماعی منجر به ایجاد مزایای قانونی نزد سایر سازمانها و موسسات (مانند بانک ها) یا احقاق حقوق از دست رفته آنان می شود گواهی این سوابق را از شعب تامین اجتماعی تقاضا نمایند

منبع: پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی

0 نظر برای “ حق رفاه وتامین اجتماعی در منشور حقوق شهروندی

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.