صفحه اصلی / اخبار/ صفحه آخر / تغییر در دولت آمریکا مغایرتی با اجرای برجام ندارد

تغییر در دولت آمریکا مغایرتی با اجرای برجام ندارد


با گزارش : مینا افشان
تغییر در دولت آمریکا مغایرتی با اجرای برجام ندارد

شش ماه پس از نهایی شدن توافق تاریخی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید کرد که ایران تعهدات هسته‌ای ذیربط خود تحت برجام را اجرا کرده است و اینگونه شد که دیوار تحریمها پس از 12 سال فرو ریخت و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) 27 دی ماه 1394 اجرایی شد. برجام دستاوردی است که بدون اغراق همه ملت را خوشحال و امیدوار ساخت. اما این روزها نگرانی بابت عدم اجرای برجام و نقض تعهد از سوی دولت آمریکا در فرض عدم تمایل دولت جدید به اجرای تعدات ناشی از برنامه جامع اقدام مشترک مطرح است.

تغییر در دولت آمریکا مغایرتی با اجرای برجام ندارد 

شش ماه پس از نهایی شدن توافق تاریخی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید کرد که ایران تعهدات هسته‌ای ذیربط خود تحت برجام را اجرا کرده است  و اینگونه شد که دیوار تحریمها پس از 12 سال فرو ریخت و  برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) 27 دی ماه 1394  اجرایی شد. برجام دستاوردی است که بدون اغراق همه ملت را خوشحال و امیدوار ساخت. اما این روزها نگرانی بابت عدم اجرای برجام و نقض تعهد از سوی دولت آمریکا در فرض عدم تمایل دولت جدید به اجرای تعدات ناشی از برنامه جامع اقدام مشترک مطرح است. اینکه به لحاظ حقوقی ضمانت اجرای نقض برجام چیست و کدام مرجع صالح به رسیدگی است ما را بر آن داشت تا پیرامون این موضوع با دکتر یوسف مولایی کارشناس حقوق بین الملل و روابط بین الملل و دکتر نعمت احمدی حقوق دان و نویسنده به گفتگو بنشینیم و نظر ایشان را جویا شویم که از نظرتان می گذرد. 

ضمانتهای اصلی برجام در داخل خودش است

یوسف مولایی پیرامون اجرایی شدن برجام و سرنوشت آن در فرض تغییر دولت آمریکا اظهار داشت: نسبت به مواردی که تا کنون طرح نشده و هیچ رویه ای هم در سطح بین المللی نداریم نمی توان پاسخ دقیقی داد. فقط با حدس و گمان می توان صحبت کرد و بنابراین تنها پیرامون کلیات می توان اظهار نظر کرد لیکن در خصوص جزئیات نمیتوان موضوع را به بحث گذاشت. به لحاظ حقوق بین الملل اینکه دولتی متعهد است دولت بعدی که جانشین است را هم متعهد می کند.در خصوص  اینکه هر دولتی می تواند تعهدات خود را نقض کند باید گفت که مکانیسمی نداریم که تحت هیچ شرایطی دولتی تعهدات  خود را نقض نخواهد کرد. اگر دولتی تعهدات خود را نقض کند بحث مسئولیت بین المللی مطرح می شود. مسئولیت بین المللی خود مسائل خاصی را دارد. اولین موضوعی که مطرح می شود این است که به اختلاف کجا باید رسیدگی شود؟ آیا باید در مکانیسم برجام باشد یا خارج از آن؟. بحث هایی که در حال حاضر انتزاعی و نظری است. بنابراین نمی توان در یک کلمه گفت که چه اتفاقی خواهد افتاد. احتمالات و فروض بسیاری وجود دارد.وی ادامه داد: اگر دولت آمریکا عوض شود و دولت بعدی بدون هیچ توجیه قانونی تعهدات خود را اجرا نکند مثل هر تعهد دیگر -صرف نظر از برجام- مسئولیت پدید می آید اما مساله این است که این مسئولیت کجا مطرح می شود و به چه صورتی مطرح می شود و اساساً کدام دادگاه رسیدگی می کند. ممکن است به موجب برجام که پیش بینی شده مرحله اول مذاکره است و بعد هیات کارشناسی متشکل از 3 وزیر و نهایتا اگر از این فرایندها نتیجه گرفته نشد به شورای امنیت ارجاع شود. البته این مسیر خوبی نیست که به آن دلگرم باشیم.این استاد حقوق بین الملل در خاتمه بیان داشت: ضمانتهای اصلی برجام در داخل خودش است. عمل متقابلی که اگر آمریکا برجام را اجرا نکند ایران هم می تواند به زمان قبل از برجام برگردد و آن را اجرا نکند. پیچیدگی موضوع این است که طرف مقابل برجام یک کشور نیست بلکه پنج کشور است. به بیان دیگر آمریکا نسبت به 5 کشور دیگر نیز مسئولیت دارد و به این سادگی نیست که دولت بعدی نخواهد و اجرا نکند. 

تغییر در دولت امریکا مغایرتی با اجرای برجام ندارد

در پرونده توافقات پنج به علاوه یک از شیوه نو وجدیدی استفاده میشود در واقع مذاکره با امریکا به تنهایی نبود ،با توجه به اینکه آقای ظریف سالها با حضور و اشراف خود اطلاع از راهکارهای شورای امنیت داشت ماجرا را به  آژانس انرژی هسته ای ربط داد و این کار درستی  بود که توسط ایشان انجام شد لذا اراده جهانی بر این بود تا مسئله هسته ای ایران نیز حل وفصل و منطقه آشوب زده خاورمیانه دیگر توان یک تپش دائمی را نداشت و دولتی مثل کره شمالی خارج ازMPT   آمد  وخواست مسلح به سلاح هسته ای گردد . چنانچه قبل ازدولت آقای روحانی نیز این اراده وجود ومذاکرات تا حدودی انجام شده بود و با دولت یازدهم تیم مذاکره کننده قوی مثل ظریف ،عراقچی آمدند و از اهرمهای سازمان ملل استفاده بهینه کردند بدین صورت که مذاکرات را از دولتی به ملی و ازملی آژانس به سازمان ملل ،  شوری امنیت سوق دادند در واقع مسئله مهم اینست که توافقات  نوشته شده بین ایران وامریکا نیست ، توافق حتی بین ایران و آژانس انرژی هسته ای هم نیست بلکه توافق شورای امنیت است ...درواقع ما 6 قطعنامه داریم که فصل هفتم آن توسط شورای امنیت علیه ایران با اکثریت آراء و پنج عضو دائمی تصویب شد . نکته جالب آنکه  دو عضو دائمی قطعنامه یعنی چین و روسیه سالها هم از ایران و هم از غرب امتیاز گرفته بودند وعلیه ایران به شش قطعنامه رای داده بودند زیرا تا اجماع 5 عضو دائمی نباشد در شورای امنیت تصویب نمی شود ، این شورا 15 عضو دارد که 5 تا از آنان دائمی هستند اگر یکی از این 5 عضو حتی یکی رای ممتنع بدهد قطعنامه  دیگر تصویب نمی شود و اجرای آن الزام آور نیست ، و تمام مسائل ایران با انرژی هسته ای و مسائل ایران با امریکا که نکته ظریف برجام می باشد در غالب قطعنامه سازمان ملل رفت .به عقیده من تا به حال دیده نشده است برای نخستین بار قطعنامه فصل هفتمی علیه کشوری صادرشود و با جنگ و بمباران و یا گرفتن امتیازات غرب تغییرات درون حکومتی کشوری که علیه آن قطعنامه  فصل هفتمی صادر شده است تمام  نشده باشد .

قطعنامه 29 جایگزین قطعنامه های قبلی

ایران 6 قطعنامه فصل هفتمی داشت فصل هفتم یعنی دولت متمردی که صلح جهانی را به خطر می اندازد و به همه کشورها اجازه می دهد که به آن کشور حمله کنند لذا با وجود این 6 قطعنامه  فصل هفتمی برای ایران، کشورها می توانستند حمله کنند .بدین ترتیب 6 قطعنامه زیر قطعنامه 29 آمد  و تصویب شد ، قطعنامه 29 در صدر قرار گرفت و سطر اول آن این بود که قطعنامه های قبلی کان لم یکن تلقی شود و قائم مقام آن قطعنامه این قطعنامه ها شدند .

نکته مهم آنکه وقتی توافق نامه وین به نتیجه رسید و امضاء شد 5 عضو گروه  پنج به علاوه یک از آمریکا خواستند که متن قطعنامه فسخ 6 قطعنامه فصل ششمی  و جایگزینی آنها  در یک قطعنامه جدید را بنویسند . بدین ترتیب متن پیشنویس قطعنامه 29 را آمریکایی ها نوشتند و به شورای امنیت دادند و قطعنامه قبلی را فسخ کردند و قطعنامه حاکم را جایگزین نمودند .به باورمن خیلی مشکل است اگر دولتی در امریکا عوض شود بتواند این قطعنامه را دور بزند مگر از راهکارهای حقوقی بتواند استفاده نماید که مجددا باز ازطریق تخلفاتی است  که احتمالا در قطعنامه فصل ششمی  حق انجام آنرا از ما گرفته باشند بتوانند کاری کنند . بعید است در این دوره جمهوری خواه ها سرکار بیایند و بتوانند مستقلا با قوانین داخلی خود برجام را یکطرفه به هم بزنند ، آنان می توانند با تکیه بر تخلفاتی که از جانب ما

0 نظر برای “ تغییر در دولت آمریکا مغایرتی با اجرای برجام ندارد

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.