صفحه اصلی / اخبار/ خبرخوان / تعیین نحوه مجازات تخلفات شرکت‌های بیمه‌ای در اجرای قانون؛ از توبیخ تا لغو پروانه فعالیت

تعیین نحوه مجازات تخلفات شرکت‌های بیمه‌ای در اجرای قانون؛ از توبیخ تا لغو پروانه فعالیت


نمایندگان مردم در خانه ملت، مجازات تخلف یا قصور شرکت های بیمه ای در اجرای قانون را مشخص و بیمه مرکزی را موظف به نظارت بر حسن اجرای این قانون کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با ماده 59 لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موافقت کردند.در ماده 59 آمده است: بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکت های بیمه در اجرای قانون، متناسب با قصور یا تخلف مربوط اقدامات ذیل را به عمل می آورد

تعیین نحوه مجازات تخلفات شرکت‌های بیمه‌ای در اجرای قانون؛ از توبیخ تا لغو پروانه فعالیت 

نمایندگان مردم در خانه ملت، مجازات تخلف یا قصور شرکت های بیمه ای در اجرای قانون را مشخص و بیمه مرکزی را موظف به نظارت بر حسن اجرای این قانون کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با ماده 59 لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موافقت کردند.در ماده 59  آمده است: بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکت های بیمه در اجرای قانون، متناسب با قصور یا تخلف مربوط اقدامات ذیل را به عمل می آورد:

الف – توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه

ب – سلب صلاحیت حرفه ای مسئول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأت مدیره شرکت بیمه، برای حداکثر 5 سال با تأیید شورای عالی بیمه

پ – سلب صلاحیت افراد موضوع بند ب به طور دائم با تأیید شورای عالی بیمه

ت – محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ 20 برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده 8 این قانون در زمان پرداخت

ث – تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک سال با تأیید شورای عالی بیمه

ج – لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم با تأیید شورای عالی بیمه

تبصره 1 این ماده اشاره می کند که: در مورد بندهای ت، ث و ج این ماده، بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمه گران ایران را قبل از اتخاذ تصمیم، اخذ می کند. چنانچه اتحادیه ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی، کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی رأساً اقدام می کند.

در تبصره 2 آمده است: در صورت سلب صلاحیت اکثریت هیأت مدیره شرکت بیمه حسب اعلام بیمه مرکزی، بیمه مرکزی با تأیید شورای عالی بیمه می تواند برای اداره امور شرکت فرد واجد شرایط را به عنوان سرپرست شرکت بیمه تا زمان تعیین و تأیید اعضای جدید هیأت مدیره منصوب کند. صاحبان سهام شرکت بیمه(مجمع) موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه اعضای هیأت مدیره جدید خود را معرفی کنند تا پس از تأیید توسط بیمه مرکزی جایگزین اعضای قبلی سلب صلاحیت شده شوند و براساس قانون تجارت شرکت را اداره نمایند. سرپرست جدید منصوب تا زمان جایگزینی اعضای هیأت مدیره جدید دارای اختیارات هیأت مدیره شرکت است و مسئولیت کلیه اقدامات او بر عهده بیمه مرکزی است. حقوق و مزایای سرپرست منصوب تا تعیین مدیر عامل که حداکثر 3 ماه می باشد توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع شرکت به سرپرست منصوب پرداخت می شود.

تبصره 3 این ماده به شرح زیر است:

جریمه موضوع بند ت این ماده به حساب صندوق تأمین خسارت های بدنی واریز می شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

تبصره 4 ماده 59 لایحه بیمه اجباری شخص ثالث می گوید: نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند ت این ماده به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

تبصره 5 این ماده عبارت است از: رسیدگی به اعتراض شرکت های بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات های مندرج در این ماده (به جز بند «الف») بر عهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به  عنوان رئیس کمیسیون)، نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده اتحادیه (سندیکای) بیمه گران می باشد. تصمیم گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضاء، لازم الاجرای است. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر می باشد.

0 نظر برای “ تعیین نحوه مجازات تخلفات شرکت‌های بیمه‌ای در اجرای قانون؛ از توبیخ تا لغو پروانه فعالیت

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.