صفحه اصلی / اخبار/ حقوق و قضا / تبدیل وضعیت نیروهای مشاغل کارگری به قرارداد کار معین درصورت تامین اعتبار

مدیر کل کارگزینی کارکنان اداری قوه قضاییه:

تبدیل وضعیت نیروهای مشاغل کارگری به قرارداد کار معین درصورت تامین اعتبار


توسلی گفت: در صورت تامین اعتبار تبدیل وضعیت نیروهای مشاغل کارگری به قرارداد کار معین عملیاتی خواهد شد. عبدالعظیم توسلی گفت: در صورت تامین اعتبار و تصویب نهایی پیشنهاد معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در شورای معاونان، تبدیل وضعیت نیروهای مشاغل کارگری به قرارداد کار معین عملیاتی خواهد شد و براین اساس بخشی از کمبود نیروهای اداری جبران می شود و به جای آن از نیروهای شرکتی استفاده خواهد شد. وی افزود: تبدیل وضعیت واجدین شرایط پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی با همکاری ادارات کل مربوطه و از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی با جدیت درحال پیگیری است.

تبدیل وضعیت نیروهای مشاغل کارگری به قرارداد کار معین درصورت تامین اعتبار 

توسلی گفت: در صورت تامین اعتبار تبدیل وضعیت نیروهای مشاغل کارگری به قرارداد کار معین عملیاتی خواهد شد. عبدالعظیم توسلی گفت: در صورت تامین اعتبار و تصویب نهایی پیشنهاد معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در شورای معاونان، تبدیل وضعیت نیروهای مشاغل کارگری به قرارداد کار معین عملیاتی خواهد شد و براین اساس بخشی از کمبود نیروهای اداری جبران می شود و به جای آن از نیروهای شرکتی استفاده خواهد شد.

وی افزود: تبدیل وضعیت واجدین شرایط پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی با همکاری ادارات کل مربوطه و از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی  با جدیت درحال پیگیری است.

وی با تاکید برکمبود نیروی اداری در دستگاه قضایی گفت: در حال حاضر و به صورت میانگین 48 درصد از پست های دادگستری های کل کشور متصدی ندارند و رفع این شکل نیازمند تامین اعتبار است.

توسلی اضافه کرد: پس از گذشت دو سال و با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مراحل اداری جذب کارکنانی که از قراردادی به پیمانی تبدیل وضعیت شده بودند، در دستور کار قرار گرفت و حدود 300 نفر از آنها جهت طی مراحل اداری به گزینش معرفی شده اند.

مدیر کل کارگزینی کارکنان اداری قوه قضاییه تصریح کرد: در صورت تامین منابع مالی توسط دولت و معاونت راهبردی، درسال آینده آزمون استخدامی برای جذب کارمند اداری در قوه قضاییه برگزار می شود.

 

0 نظر برای “ تبدیل وضعیت نیروهای مشاغل کارگری به قرارداد کار معین درصورت تامین اعتبار

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.