صفحه اصلی / اخبار/ صفحه اول / باورهای وکالت

باورهای وکالت


دکتر غلامرضا طیرانیان

وکیل دادگستری شخصیت برجسته ای است با اندیشه های عمیق و نگاهی دقیق به باورهای مردم کشور خویش. او خود نیز از همان مردم است ، مردمی که در روستا و شهرهای خرد و کلان کشور زیست می کند با حضور در محافل و انواع مجالس، در کوی و برزن، در خانه و در مدرسه. وکیل دادگستری آموخته است که در تمامی جوامع، باید حافظ حرمت و عزت خود باشد، عزتی که تنها با احترام به باورهای دیگران شایسته آن می شود.

باور اعتقادی است که نخست با تسلیم در برابر بدیهیات و منطق پذیرفته و به عمل تبدیل می گردد، آنچنان که در گفتار و رفتار و در جسم و جان صاحبِ باور، ریشه می کند، رسوخی که جدائی از آن ممکن تیست، مگر با گذشت سال ها و تبدیل نسل ها و انقراض عقیده ها و تا این تغبیر به روشی پسندیده رخ ندهد، نیکان و نیز وکلای دادگستری حرمت باوره ها را نگه می دارند. تغییر باورها همراه با تبدیل نوع زندگی، در صورتی پذیرفته می شود که آن نیز از تعقل و منطق زمان خود برخیزد و عقلا هرگز تغییری را نمی پذیرند که بدنهادان با دسیسه و نیرنگ بر مردم کشور تحمیل نمایند و یا تحمیلی توسط دوستداران تقلید از بیگانگان، بیگانگانی دارای باورهای دیگر.

وکلای دادگستری ایران، انسان هائی پرورش یافته در سرزمین ایران، برخاسته از خانواده های پای بند به عالم معنی، دارای باورهائی آمیخته با اعتقادات ملی و اعتقادات دینی، ترکیبی ممتاز که به ایرانیان شخصیتی متعالی بخشیده است: عاشق عظمت کشور و مشتاقند به پرواز در عالم ملکوت، ترکیبی که ایرانی دربند معنویت خود خواسته، هیچ جزئی از باورهای خود را با جزء دیگر آن در تناقض نمی بیند.

وکیل دادگستری ایرانی همچون سایر ایرانیان برخوردار از غرور و عظمت ملی، افتخار می کند، فرزند سرزمین ایران است، بهره مند از قداست دینی، دینی که حتی اگر خود فراموش کند، از درون او می جوشد و در قول و فعل او می درخشد.

وکلای دادگستری باید نماینده و مظهر باور هموطنان خود باشند و بدانند که به هر حرکت و کنش و واکنش ایشان با دیده تیزبین انتقاد می نگرند و خطا در بی اعتنائی به باورها را از آنان نمی پذیرند، نقدی که اگر به تحسین بیانجامد، وکالت از تعرض بدخواهان و مغرضان مصون می ماند و اگر به تقبیح وکیل منجر شود، وکالت دادگستری مذمت شود و آسیب می پذیرد وکیل دادگستری شخصیت خود را تنها از مهارت در دفاع و آموخته های علمی کسب نمی کند، این باور عمیق به حق و قداست حق است که وکیل را در نقطه اوج شخصیت می بینند و متانت و وقار در رفتار و گفتار، خود اثری است که از حق برمی خیزد. حق زیبائی خود را از جمال حق تعالی می ستاند و به وکیل مدافع از حق، می بخشد و وکیل نیز استحکام خود را از آرامشی می ستاند که بر قلوب حق باوران جاری است.

بانوانی نیز که با عشق دفاع از حق، به مقام وکالت دادگستری مفتخر شده اند، با تعظیم به باورهای کشور خود، با رفتار و گفتار متین و وزین خویش ثابت کرده اند که در شایستگی احراز این حرفه مقدس، همانند مردان همکار، توانائی خود را در حفظ شأن و شخصیت وکالت بکار گرفته، با وقار می پوشند و با متانت سخن می گویند و حافظ باورهای ملی و دینی جامعه خویشند، آنچنان که دستاویز بدگویان و مخالفین مداخله بانوان در فعالیت های اجتماعی را بی اثر کرده و هرگز بدخواهان وکالت اجازه نمی دهند رفتار بانوان وکیل را مستمسک قرار داده تا سوء نیت خود را نسبت به وکالت، که ریشه در امور غیرمعقول دیگر دارد، اعمال کنند.

فضای وکالت و قضاوت آنچنان از صلابت ذاتی برخوردارست که وکیل دادگستری، چه مرد باشد چه زن، در آن فضا احساس تقوی و خویشتنداری می کند و در سخن گفتن و سخن  شنیدن، فراتر از گفتگو در دیگر مجالس، بر باورهای معنوی وکالت پای می فشارد. بداندیشان ناظر بر تمامی مشاغل، خصوصاً مشاغلی که وجود آن را به زیان خود ارزیابی می کنند، شمار اندکی از صاحبان مشاغل را با اشاره نشان می دهد که چگونه می پوشند، چگونه می گویند و چگونه می شنوند و با این تعداد اندک به شرف اکثریت صالح و شایسته آن مشاغل یورش برده، مغلطه کنند که تمامی آنان این چنین اند و باید با همگی مقابله شود و در مشاغلی که برای آنان زیان ندارد، بلکه در مسیر مفاسد سوء آنان فعالند، بر سبکی رفتار آنان چشم می بندند و حتی آنان را تحسین می کنند. آنجا که نباید، اندک را بزرگ می کنند و در مقابل میلیاردها ربودن از منابع کشور بی اعتنا می گذرند و پس از وقوع، به افشاء آن می پردازند.

گوئی تقوی و ایمان را در چهره ها باید دید، حتی اگر قلب ها آلوده به گناه باشد. درون سینه ها، نیت های سوء را پنهان کردن و بیرون و کذب علائم تقوی را به چهره آوردن، از ریاکاران ساخته است و در توانائی همگان نیست. ریا و ریا کاری نیز از هنرهای شیطانی است. باورهای معنوی را در عمل باید دید و ثروت های اندوخته از خطا را می توان پنهان کرد و اثری از آن آشکار نکرد.

 وکلای دادگستری چه مردان و چه زنان پی یرده اند که بدخواهان وکالت در کمین نشسته اند. وکیل دادگستری هوشیار، مراقب خویش است. عاقل هرگز بهانه به دست دشمن نمی دهد تا سرمایه داستان سرائی آنان در رسانه شود.

0 نظر برای “ باورهای وکالت

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.