صفحه اصلی / اخبار/ حامیان روحانی / اسامی امضاء کنندگان بیانیه حمایت از دکتر روحانی

اسامی امضاء کنندگان بیانیه حمایت از دکتر روحانی


اسامی امضاء کنندگان بیانیه حمایت از دکتر روحانی

دکتر سید حسین صفایی – دانشگاه تهران

 1. دکتر سید محمد هاشمی – دانشگاه شهید بهشتی
 2. دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی – دانشگاه علامه طباطبایی
 3. دکتر محمد جعفر حبیب زاده - دانشگاه  تربیت مدرس
 4. دکتر محمود صادقی – دانشگاه تربیت مدرس
 5. دکتر محمد عیسایی تفرشی – دانشگاه تربیت مدرس
 6. دکتر محمد فرجی ها – دانشگاه تربیت مدرس
 7. دکتر محمود صابر – دانشگاه تربیت مدرس
 8. دکتر طیبه صاحب – دانشگاه تربیت مدرس
 9. دکتر حسن سواری – دانشگاه تربیت مدرس
 10. دکتر محمد باقر پارسا پور – دانشگاه تربیت مدرس
 11. دکتر علی اسلامی پناه – دانشگاه تهران
 12. دکتر محسن رهامی – دانشگاه تهران
 13. دکتر محمد جواد فتحی – دانشگاه تهران
 14. دکتر عباس منصور آبادی – دانشگاه تهران
 15. دکتر جلیل امیدی بنی کندی – دانشگاه تهران
 16. دکتر سعید حبیبا – دانشگاه تهران
 17. دکتر سید داود آقایی – دانشگاه تهران
 18. دکتر فیروز محمودی – دانشگاه تهران
 19. دکتر عباس کریمی – دانشگاه تهران
 20. دکتر علیرضا مسعودی – دانشگاه تهران
 21. دکتر حسین رحمت اللهی – دانشگاه تهران
 22. دکتر مرتضی عادل – دانشگاه تهران
 23. دکتر محمدباقر شیخی – دانشگاه تهران
 24. دکتر علیرضا محمدزاده وادقانی – دانشگاه تهران
 25. دکتر فردین قریشی – دانشگاه تهران
 26. دکتر محمد علی اردبیلی - دانشگاه شهید بهشتی
 27. دکتر هدایت الله فلسفی – دانشگاه شهید بهشتی
 28. دکتر ابراهیم بیگ زاده – دانشگاه شهید بهشتی
 29. دکتر حسین سیمایی صراف – دانشگاه شهید بهشتی
 30. دکتر باقر شاملو – دانشگاه شهید بهشتی
 31. دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی – دانشگاه شهید بهشتی
 32. دکتر مهراب داراب پور – دانشگاه شهید بهشتی
 33. دکتر محمد شریف – دانشگاه علامه طباطبایی
 34. دکتر حسنعلی موذن زادگان – دانشگاه علامه طباطبایی
 35. دکتر سید منصور میرسعیدی – دانشگاه علامه طباطبایی
 36. دکتر حبیب الله رحیمی – دانشگاه علامه طباطبایی
 37. دکتر مهدی هداوند – دانشگاه علامه طباطبایی
 38. دکتر علی تقی زاده - دانشگاه علامه طباطبایی
 39. دکتر قاسم زمانی – دانشگاه علامه طباطبایی
 40. دکتر فیصل عامری– دانشگاه علامه طباطبایی
 41. دکتر محمد شمسایی – دانشگاه علامه طباطبایی
 42. دکتر تهمورث بشیریه – دانشگاه علامه طباطبایی
 43. دکتر محمدرضا پاسبان – دانشگاه علامه طباطبایی
 44. دکتر محمد مهدی حاجیان – دانشگاه علامه طباطبایی
 45. دکتر پوریا عسگری – دانشگاه علامه طباطبایی
 46. دکتر مهدی زاهدی – دانشگاه علامه طباطبایی
 47. دکتر خیراله هرمزی – دانشگاه علامه طباطبایی
 48. دکتر ناصر علی منصوریان – دانشگاه علامه طباطبایی
 49. دکتر علی انصاری – دانشگاه خوارزمی
 50. دکتر بهرام تقی پور – دانشگاه خوارزمی
 51. دکتر ابوالحسن مجتهد سلیمانی – دانشگاه خوارزمی
 52. دکتر بهنام حبیبی درگاه – دانشگاه خوارزمی
 53. دکتر سید محسن سادات اخوی – دانشگاه شاهد
 54. دکتر محمدرضا فلاح – دانشگاه شاهد
 55. دکتر نصیر ملکوتی - دانشگاه علوم قضایی
 56. دکتر مهرزاد ابدالی – دانشگاه بین المللی امام خمینی
 57. دکتر سید الهام الدین شریفی – دانشگاه بین المللی امام خمینی
 58. دکتر مسعود البرزی ورکی – دانشگاه بین المللی امام خمینی
 59. دکتر محسن عینی – دانشگاه بین المللی امام خمینی
 60. دکتر محمدعلی بابایی - دانشگاه بین المللی امام خمینی
 61. دکتر جلیل قنواتی – پردیس فارابی دانشگاه تهران
 62. دکتر محمد تقی رفیعی – پردیس فارابی دانشگاه تهران
 63. دکتر مرضیه سلمانی سیبنی – پردیس فارابی دانشگاه تهران
 64. دکتر رمضان میرزاپور شفیعی – آموزش عالی قم
 65. دکتر حسین فخر بناب – دانشگاه تبریز
 66. دکتر محمود شیخ زاده – دانشگاه تبریز
 67. دکتر حسن فرهودی نیا – دانشگاه تبریز
 68. دکتر ابراهیم شعاریان – دانشگاه تبریز
 69. دکتر رضا موسی زاده – دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
 70. دکتر مجتبی جانی پور اسکلکی – دانشگاه گیلان
 71. دکتر حسین آقابابایی – دانشگاه گیلان  
 72. دکتر محمدرضا نظری نژاد – دانشگاه گیلان
 73. دکتر جلال الدین قیاسی- دانشگاه قم
 74. دکتر کیومرث کلانتری – دانشگاه مازندران  
 75. دکتر ابراهیم امینی – دانشگاه شیراز
 76.  دکتر سید مجتبی واعظی – دانشگاه شیراز
 77. دکتر عبدالرضا جوان جعفری – دانشگاه فردوسی مشهد
 78. دکتر محمد عابدی – دانشگاه فردوسی مشهد
 79. دکتر عباس شیخ الاسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 80. دکتر محمدرضا قاضی زاده - دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 81. دکتر مجتبی زاهدیان - دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 82. دکتر رحیم باغبان - دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 83. دکتر رسول مقصودپور - دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 84. دکتر محمد مهدی صفاکیش - دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 85. دکتر حمیدرضا گوهریان - دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 86. دکتر علیرضا بخشنده - دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 87. دکتر مسعود خراشادیزاده - دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 88. دکتر احمد تاجی - دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 89. دکتر مجید شایگان فرد - دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 90. دکتر محمد فتح آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 91. دکتر محسن سیرغانی - دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 92. دکتر هانیه هژبر الساداتی – دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 93. دکتر امیر حسین ملکی زاده - دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 94. دکتر حمیدرضا گوهریان - دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 95. دکتر محمد داوری - دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 96. دکتر حمیدرضا میرزاجانی  - دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 97. دکتر مرتضی جوانمردی صاحب – دانشگاه کردستان
 98. دکتر جواد محمودی – دانشگاه شهرکرد
 99. دکتر علیرضا آذربخت – دانشگاه اراک
 100. دکتر ستار عزیزی – دانشگاه بوعلی همدان
 101. دکتر فریدون جعفری -  دانشگاه بوعلی همدان
 102. دکتر سید یونس نورانی مقدم – دانشگاه بوعلی همدان
 103. دکتر یاسر اعزامی – دانشگاه بوعلی همدان
 104. دکتر حسن پور بافرانی – دانشگاه اصفهان
 105. دکتر علی شهسواری – دانشگاه باهنر کرمان
 106. دکتر جواد حسین زاده - دانشگاه علم و فرهنگ
 107. دکتر علی یحیوی – دانشگاه پیام نور
 108. دکتر علی ناصحی – دانشگاه پیام نور
 109.  دکتر مهدی مومنی – دانشگاه پیام نور
 110. دکتر یزدان گل محمدی – دانشگاه پیام نور
 111. دکتر عباس کوچ نژاد – دانشگاه پیام نور
 112. دکتر پروین محمدی دینانی – دانشگاه پیام نور
 113. دکتر جلال سلطان احمدی – دانشگاه پیام نور
 114. دکتر حاتم صادقی زیازی – دانشگاه پیام نور
 115. دکتر محمد بهروزیه – دانشگاه پیام نور
 116. دکتر مهدی یوسفی صادقلو – دانشگاه پیام نور
 117. دکتر احمد عرب عامری – دانشگاه پیام نور
 118. دکتر لادن رضا زاده – دانشگاه پیام نور
 119. دکتر محمد حسین ساکت – مدرس دانشگاه
 120. دکتر ستار زرکلام – مدرس دانشگاه
 121. دکتر حسین شریفی طرازکوهی – مدرس دانشگاه
 122. دکتر بابک باصری – مدرس دانشگاه
 123. دکتر جواد میرقاسمی – مدرس دانشگاه
 124. دکتر اصغر هندی – مدرس دانشگاه
 125. دکتر ارژنگ چلبی – مدرس دانشگاه
 126. دکتر محمد دهقان – مدرس دانشگاه
 127. دکتر اسماعیل فرجی – مدرس دانشگاه  
 128. دکتر محمد جعفری مجد – مدرس دانشگاه  
 129. دکتر محمدرضا دولت رفتار حقیقی – مدرس دانشگاه
 130. دکتر سید جمال الدین موسوی تقی آبادی – مدرس دانشگاه
 131. دکتر سیروس متوسل – مدرس دانشگاه
 132. دکتر سید امیر حسام موسوی – مدرس دانشگاه
 133. دکتر مسعود مرادیان – مدرس دانشگاه
 134. دکتر محمدرضا پروین – مدرس دانشگاه
 135. دکتر علی مینا – مدرس دانشگاه
 136. دکتر زیبا صادقی – مدرس دانشگاه
 137. دکتر عبدالرضا علیزاده – مدرس دانشگاه
 138. دکتر یوسف رضا ادیب زاده – مدرس دانشگاه
 139. دکتر مرتضی اصغرنیا – مدرس دانشگاه
 140. دکتر فائزه واحد – مدرس دانشگاه
 141. دکتر فرزانه واحد – مدرس دانشگاه
 142. دکتر مهدی رضوانی- مدرس دانشگاه
 143. دکتر غلامرضا فدایی شهری – مدرس دانشگاه
 144. دکتر مهدی حاج محمود عطار - مدرس دانشگاه
 145. دکتر حمید رمضانی آکردی – مدرس دانشگاه
 146. دکتر ندا کردونی – مدرس دانشگاه
 147. دکتر وحید ملکی – مدرس دانشگاه
 148. دکتر محمد پیوندی – مدرس دانشگاه
 149. دکتر مجتبی زارع – مدرس دانشگاه
 150. دکتر محسن شریفی – دانشگاه طبرستان
 151. دکتر علی زارع – دانشگاه آزاد علوم تحقیقات
 152. دکتر احمد یوسفی صادقلو – دانشگاه آزاد علوم تحقیقات
 153. دکتر صادق سلیمی – دانشگاه آزاد اسلامی تهران
 154. دکتر عبدالعلی محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی تهران
 155. دکتر عباس تدین – دانشگاه آزاد اسلامی تهران
 156. دکتر اعظم عدالت جو – دانشگاه آزاد اسلامی تهران
 157. دکتر اسماعیل عباسی – دانشگاه آزاد اسلامی تهران
 158. دکتر سید علیرضا هاشمی زاده کهنی – دانشگاه آزاد اسلامی کرج
 159. دکتر جواد خالقیان - دانشگاه آزاد اسلامی کرج
 160. دکتر حمزه محمدی - دانشگاه آزاد اسلامی
 161. دکتر علیرضا رجب زاده - دانشگاه آزاد اسلامی
 162. دکتر محمد شریف شاهی –  دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
 163. دکتر پونه طبیب زاده – دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان
 164. دکتر سید رضا آل احمد – دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 165. دکتر علی محبی – دانشگاه آزاد اسلامی همدان
 166. دکتر کورش جعفرپور – دانشگاه آزاد اسلامی
 167. دکتر وحید حسنی سنگانی – دانشگاه آزاد اسلامی
 168. دکتر محمد مهدی کیانی - دانشگاه آزاد اسلامی
 169. دکتر محمد تقی رفیعی - دانشگاه آزاد اسلامی
 170. دکتر محمد اسماعیل معتمدی- دانشگاه آزاد اسلامی
 171. دکتر سید محسن حسینی پویا – دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
 172. دکتر منصور عبداللهی پناه – دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
 173. دکتر سیاوش شجاع پوریان– دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
 174. دکتر ولی بخش ریگی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
 175. دکتر جواد علیکردی – دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
 176. دکتر عوض نگهداری – دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 177. دکتر مهدی هوشیار – دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 178. دکتر محمد اسدالهی – دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 179. دکتر علی پزشکی – دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
 180. دکتر احمد شمس - دانشگاه آزاد اسلامی
 181. دکتر فرهاد روهنی - دانشگاه آزاد اسلامی
 182. دکتر مسعود خسروی فارسانی – دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
 183. دکتر زهرا سادات علیزاده طباطبایی – دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
 184. دکتر مسیح بهنیا – دانشگاه آزاد اسلامی بوئین زهرا
 185. دکتر امیر مقامی – دانشگاه اشرفی اصفهانی
 186. امیر حسین آبادی – وکیل دادگستری
 187. سید محمد جندقی کرمانی پور – وکیل دادگستری
 188. دکتر علیرضا آذربایجانی – وکیل دادگستری
 189. دکتر علی مندنی پور  – وکیل دادگستری
 190. فریده غیرت – وکیل دادگستری
 191. دکتر سید محمود علیزاده طباطبایی– وکیل دادگستری
 192. علی صابری – وکیل دادگستری
 193. شاهپور منوچهری – وکیل دادگستری
 194. سعید باقری – وکیل دادگستری
 195. حمید جنتی – وکیل دادگستری
 196. مهدی حجتی – وکیل دادگستری
 197. غلامرضا ریاضی – وکیل دادگستری
 198. حسین بی غم – وکیل دادگستری
 199. عبدالله خاتمی فر  - وکیل دادگستری
 200. حسن میرزا حسینی – وکیل دادگستری
 201. اسفندیار صحتی– وکیل دادگستری
 202. معصومه عیشی – وکیل دادگستری
 203. محمد علی مجد – وکیل دادگستری
 204. مرضیه یوسف زاده – وکیل دادگستری
 205. بابک زارع لواسانی - وکیل دادگستری
 206. ابوذر نصرالهی - وکیل دادگستری
 207. میلاد حصارکی – وکیل دادگستری
 208. غلامرضا علی اکبری – وکیل دادگستری
 209. علی حسین روحی – وکیل دادگستری
 210. مصطفی کیانی فلاورجانی – وکیل دادگستری
 211. شیرین باباپور – وکیل دادگستری
 212. حسین مشایخی – وکیل دادگستری
 213. محمد جوان – وکیل دادگستری
 214. علیرضا مسعودی – وکیل دادگستری
 215. مهوش رضایی – وکیل دادگستری
 216. شارخ عطایی کشکولی – وکیل دادگستری
 217. حامد بهرام آبادی – وکیل دادگستری
 218. میلاد عزیزی – وکیل دادگستری
 219. قهرمان صالحی جونقانی - وکیل دادگستری
 220. رحمت الله نصیر پور- وکیل دادگستری
 221. کریم طالبی - وکیل دادگستری
 222. یاسمن عطاپور - وکیل دادگستری
 223. رضا یزدی – وکیل دادگستری
 224. رضا داداشی - وکیل دادگستری
 225. نسترن کاکاوندی - وکیل دادگستری
 226. سعید خلیلی - وکیل دادگستری
 227. شهاب طالشی - وکیل دادگستری
 228. سیامک پاکباز - وکیل دادگستری
 229. مرضیه قاسم پور - وکیل دادگستری
 230. سید رضا حسینی - وکیل دادگستری
 231. حامد دارابی - وکیل دادگستری
 232. سعید قماشی - وکیل دادگستری
 233. حسن رنجبر - وکیل دادگستری
 234. زاهده ماله میر - وکیل دادگستری
 235. محمدرضا اسکندری – وکیل دادگستری
 236. سمیه سلیمی - وکیل دادگستری
 237. مهدی غلامی - وکیل دادگستری
 238. مهدی کریمی - وکیل دادگستری
 239. بهروز رستمی - وکیل دادگستری
 240. سلمان رئوفی پور – وکیل دادگستری
 241. فاطمه غفاری شهربابکی – وکیل دادگستری
 242. یاشار قاسمی – وکیل دادگستری
 243. لیلا امینیان – وکیل دادگستری
 244. سوره موسوی – وکیل دادگستری
 245. امیررضا حجتی سعیدی – وکیل دادگستری
 246. سیروس بالاوندی – وکیل دادگستری
 247. نیما فرجی – وکیل دادگستری
 248. مینا مجدزاده خاندان - وکیل دادگستری
 249. طاهر صادقی - وکیل دادگستری
 250. قاسم قدیانلو - وکیل دادگستری
 251. علی محمد رمضانی - وکیل دادگستری
 252. محمدرضا یزدانی - وکیل دادگستری
 253. سمانه اسدخانی – وکیل دادگستری
 254. داود ناصری - وکیل دادگستری
 255. حسین شیبانی – وکیل دادگستری
 256. پویا مزینانی – وکیل دادگستری
 257. ابوذر نصراللهی – وکیل دادگستری
 258. سجاد جعفری فارسانی – وکیل دادگستری
 259. طیبه مظاهری - وکیل دادگستری
 260. حسین صیاد – وکیل دادگستری
 261. صنم صباغی - وکیل دادگستری
 262. جبرائیل نوظهور - وکیل دادگستری
 263. محسن رستگار شلمانی - وکیل دادگستری
 264. سجاد فروزان - وکیل دادگستری
 265. آزاده باباشاهی - وکیل دادگستری
 266. میترا آزرم – وکیل دادگستری
 267. مجتبی حجازی – وکیل دادگستری
 268. محمد خلیل زاده - وکیل دادگستری
 269. غزاله برهانی – وکیل دادگستری
 270. سارا خزلی – وکیل دادگستری
 271. فرزین جارحان - وکیل دادگستری
 272. اردوان بایوردی - وکیل دادگستری
 273. محمد کرمانی نژاد - وکیل دادگستری
 274. اتابک داوری القو – وکیل دادگستری
 275. پریا فاطمی – وکیل دادگستری
 276. نیما کیان ارثی – وکیل دادگستری
 277. مجتبی اسدیان – وکیل دادگستری
 278. علیرضا امامی روشناوند – وکیل دادگستری
 279. مرتضی ادیب پور – وکیل دادگستری
 280. حیدر عزیزی – وکیل دادگستری
 281. هادی زاد یونس – وکیل دادگستری
 282. هاله نیله بروجنی – وکیل دادگستری
 283. ثریا نظری صادق – وکیل دادگستری
 284. جلیل یارمحمدی – وکیل دادگستری
 285. حسن زرگریان – وکیل دادگستری
 286. حسین مرکزی – وکیل دادگستری
 287. سعید دهقان – وکیل دادگستری
 288. محمد محسنی راد – وکیل دادگستری
 289. سپیده راضی – وکیل دادگستری
 290. ناصر حمدالله – وکیل دادگستری
 291. فرزانه ابوالقاسمی – وکیل دادگستری
 292. فاطمه هوشمندی – وکیل دادگستری
 293. مراده جام سحر – وکیل دادگستری
 294. طاهره عطاری – وکیل دادگستری
 295. هادی شریعتی – وکیل دادگستری
 296. سید علی جلال زاده – وکیل دادگستری
 297. سمیه خلج زاده – وکیل دادگستری
 298. فرزاد امین پور – وکیل دادگستری
 299. عبدالرحیم ترابی – وکیل دادگستری
 300. نسترن محمدی – وکیل دادگستری
 301. یعقوب پازکیان – وکیل دادگستری
 302. علی اندرزگو – وکیل دادگستری
 303. آرزو تجزیه چی – وکیل دادگستری
 304. سیاوش اشرفی – وکیل دادگستری
 305. اشکان فراهانی – وکیل دادگستری
 306. محمود مددی – وکیل دادگستری
 307. اویس حامد توسلی – وکیل دادگستری
 308. عزت الله مجدی نسب – وکیل دادگستری
 309. مهران آشوغ – وکیل دادگستری
 310. حمید نجات زادگان عیدگاهی – وکیل دادگستری
 311. سیاوش هوشیار حسینی – وکیل دادگستری
 312. محمد اسماعیل معتمدی – وکیل دادگستری
 313. امین آقایی – وکیل دادگستری
 314. امین شهلا – وکیل دادگستری
 315. دکتر علی فتوحی راد – وکیل دادگستری
 316. محمدرضا یزدانی – وکیل دادگستری
 317. دکتر مصطفی کاظمی  – وکیل دادگستری
 318. فاطمه فتحی  – وکیل دادگستری
 319. پژمان فاتحی  – وکیل دادگستری
 320. محمد جعفر شایان  – وکیل دادگستری
 321. حسن شعبانی نژاد  – وکیل دادگستری
 322. داود خان احمدی  – وکیل دادگستری
 323. علیرضا شیری عابد  – وکیل دادگستری
 324. حسام کاکویی  – وکیل دادگستری
 325. امیر پیمان رمضانی  – وکیل دادگستری
 326. محمدرضا رزاقی  – وکیل دادگستری
 327. محمد اسدی  – وکیل دادگستری
 328. احسان یادگاری – وکیل دادگستری
 329. امین صادق پور – وکیل دادگستری
 330. احمدرضا بهارلو – وکیل دادگستری
 331. کرامت پناهی – وکیل دادگستری
 332. مسعود احمدیان – وکیل دادگستری
 333. سید حسین تاج – وکیل دادگستری
 334. عبدالرضا معروف – وکیل دادگستری
 335. کلارا آقایی – وکیل دادگستری
 336. مهدی مزروعی – وکیل دادگستری
 337. سید رامین وارسته – وکیل دادگستری
 338. معصومه همت خواه – وکیل دادگستری
 339. عارف کرمی – وکیل دادگستری
 340. مریم موحد – وکیل دادگستری
 341. سلمان ردایی – وکیل دادگستری
 342. علی خادم ازغدی – وکیل دادگستری
 343. محمود واحدی – وکیل دادگستری
 344. محمد مهدی نعیمی پور – وکیل دادگستری
 345. علی فعله گری – وکیل دادگستری
 346. مسعود چوبینه – وکیل دادگستری
 347. احمد ولی نژند بنابی – وکیل دادگستری
 348. فاطمه عسگرخانی – وکیل دادگستری
 349. فرامرز جوادی – وکیل دادگستری
 350. محبوبه موسوی – وکیل دادگستری
 351. حسن امیری فر – وکیل دادگستری
 352. علیرضا عادل وند – وکیل دادگستری
 353. عبدالرحیم مهبودی – وکیل دادگستری
 354. مریم باباپسندی – وکیل دادگستری
 355. مسعود سلیتی – وکیل دادگستری
 356. شهرام شاهی شاوون – وکیل دادگستری
 357. محمدصادق قلی زاده – وکیل دادگستری
 358. دکتر غلامرضا کامیار – وکیل دادگستری
 359. محمدرضا فرد پارسا - وکیل دادگستری
 360. میترا دمبند - وکیل دادگستری
 361. مرتضی سراجیان - وکیل دادگستری
 362. سپیده سارا حسینی حسین آبادی - وکیل دادگستری
 363. لیلا گلستانی - وکیل دادگستری
 364. محی الدین خوران - وکیل دادگستری
 365. میثم شیخی - وکیل دادگستری
 366. میترا گودرزی - وکیل دادگستری
 367. هادی زارع - وکیل دادگستری
 368. احسان کیاسروش – وکیل دادگستری
 369. منصوره سادات میر غفوری – وکیل دادگستری
 370. نجمه توکلی – وکیل دادگستری
 371. حمید جلیلی – وکیل دادگستری
 372. سید جمال الدین حیدری منش – وکیل دادگستری
 373. ظریفه نصیری – وکیل دادگستری
 374. آمنه دهشیری – وکیل دادگستری
 375. نوش آفرین رضایی – وکیل دادگستری
 376. امیرعلی محمدی – وکیل دادگستری
 377. کبری جعفری هرندی– وکیل دادگستری
 378. صدیقه حجت پناه – وکیل دادگستری
 379. رها احمدپناه – وکیل دادگستری
 380. پروانه کچبی – وکیل دادگستری
 381. جواد کیامهر – وکیل دادگستری
 382. پیمان خسروی نیا – وکیل دادگستری
 383. محمد فخرآیی – وکیل دادگستری
 384. جبرائیل بخشی – وکیل دادگستری
 385. مستا قاجاری– وکیل دادگستری
 386. محمد واثقی – وکیل دادگستری
 387. مریم رضایی ­– وکیل دادگستری
 388. محمد اکبری – وکیل دادگستری
 389. سعید رضایی – وکیل دادگستری
 390. فرزانه واحد – وکیل دادگستری
 391. نیلوفر اشتری – وکیل دادگستری
 392. شهناز سجادی – وکیل دادگستری
 393. مریم مدرسی – وکیل دادگستری
 394. معصومه طهماسبی – وکیل دادگستری
 395. سجاد پلوان بگدیلو – وکیل دادگستری
 396. محمد یگانه دیزج ور – وکیل دادگستری
 397. محمد فخرایی – وکیل دادگستری
 398. ایمان آهنگران مقدم – وکیل دادگستری
 399. علی سیفی – وکیل دادگستری
 400. مرتضی محمود زاده – وکیل دادگستری
 401. صالح حسن پور – وکیل دادگستری
 402. انوش اسماعیلی – وکیل دادگستری
 403. حسن زارعی – وکیل دادگستری
 404. سیدجواد نبوی ثانی – وکیل دادگستری
 405. مریم قربانی – وکیل دادگستری
 406. حدیث شفیعی – وکیل دادگستری
 407. فائزه واحد – وکیل دادگستری
 408. حمید محسنی – وکیل دادگستری
 409. مهدی ابراهیمی – وکیل دادگستری
 410. فرشید پورقاسم سریوی – وکیل دادگستری
 411. راضیه اسلامی نسب – وکیل دادگستری
 412. مجتبی ملک – وکیل دادگستری
 413. سمیرا سادات حسینی – وکیل دادگستری
 414. قائم مروت زاده – وکیل دادگستری
 415. فرزاد کریمی کلمتی – وکیل دادگستری
 416. غزل مغزیان – وکیل دادگستری
 417. مهران اشکانی – وکیل دادگستری
 418. هوشنگ ساقی – وکیل دادگستری
 419. فرزانه زیبایی – وکیل دادگستری
 420. مریم قزوینی – وکیل دادگستری
 421. مریم فراهانی – وکیل دادگستری
 422. ارسطو مهدیخانی – وکیل دادگستری
 423. فرهاد مفاخری – وکیل دادگستری
 424. محمد واثقی – وکیل دادگستری
 425. مسعود بوجاری – وکیل دادگستری
 426. حسن رضا حیدری نوید – وکیل دادگستری
 427. پروانه سماره – وکیل دادگستری
 428. مریم دهقان – وکیل دادگستری
 429. نصرت الله علّامی – وکیل دادگستری
 430. امید دلخاک – وکیل دادگستری
 431. محمدجواد دهواری – وکیل دادگستری
 432. حمیدرضا علوی – وکیل دادگستری
 433. خشایار آرین پاک – وکیل دادگستری
 434. علیرضا رحیمی – وکیل دادگستری
 435. محمدرضا میسمی – وکیل دادگستری
 436. الهه میسمی – وکیل دادگستری
 437. زهرا وهاب زاده – وکیل دادگستری
 438. معین جعفری – وکیل دادگستری
 439. داود جهان بین – وکیل دادگستری
 440. مهرداد مهری – وکیل دادگستری
 441. ولی اله واحد – وکیل دادگستری
 442. محمد حسام یزدانی – وکیل دادگستری
 443. سید جلال موسوی نیا – وکیل دادگستری
 444. مریم گودرزی – وکیل دادگستری
 445. لیلا امینیان – وکیل دادگستری
 446. دکتر محمدرضا مهری متانکلایی – وکیل دادگستری
 447. اکبر برزگر – وکیل دادگستری
 448. محمد صفایی فر – وکیل دادگستری
 449. مهدی یوسف زاده – وکیل دادگستری
 450. مهدی وشمگیر – وکیل دادگستری
 451. رضا راد – وکیل دادگستری
 452. امیر عباس سعید افخم الشعرا – وکیل دادگستری
 453. هادی متین – وکیل دادگستری
 454. محمد کوچک پور – وکیل دادگستری
 455. رویا صادقی برزگر – وکیل دادگستری
 456. مهشید جعفری هرندی – وکیل دادگستری
 457. محدثه محتاج – وکیل دادگستری
 458. مرتضی غلامی اول نوقانی – وکیل دادگستری
 459. وحیده غلامی – وکیل دادگستری
 460. علی داوری – وکیل دادگستری
 461. حجت الله عسگری – وکیل دادگستری
 462. رضا کرامتی – وکیل دادگستری
 463. شهاب نیکنام – وکیل دادگستری
 464. علی نیکجو – وکیل دادگستری
 465. زهرا ملکی – وکیل دادگستری
 466. مرضیه قاسمپور – وکیل دادگستری
 467. دکتر امیر حمزه زینالی – وکیل دادگستری
 468. حجت الله متین – وکیل دادگستری
 469. شیما مهدوی – وکیل دادگستری
 470. مردان زندی  – وکیل دادگستری
 471. سلمان محمدی آگاه – وکیل دادگستری
 472. سلیمان جعفری – وکیل دادگستری
 473. نوشین جلیلوند – وکیل دادگستری
 474. علیرضا جهانگرد – وکیل دادگستری
 475. علی عارفی کیا – وکیل دادگستری
 476. صالح نیکبخت – وکیل دادگستری
 477. عسگر صادق مقطالو – وکیل دادگستری
 478. مریم ثروتی – وکیل دادگستری
 479. دکتر ناصر شیخ زاده قولنجی – وکیل دادگستری
 480. محسن نوروزی – وکیل دادگستری
 481. سیده فاطمه سجادی – وکیل دادگستری
 482. رضا سلیمانی – وکیل دادگستری
 483. فاضل کتانوند – وکیل دادگستری
 484. عباس عبادی – وکیل دادگستری
 485. ناهید عطرچین – وکیل دادگستری
 486. محمدرضا سهراب – وکیل دادگستری
 487. سید محمد حائری – وکیل دادگستری
 488. شهاب الدین ناصری – وکیل دادگستری
 489. جمشید شیری – وکیل دادگستری
 490. مریم دارایی – وکیل دادگستری
 491. لیلا گلستانی پور – وکیل دادگستری
 492. مریم کارگر کرمی – وکیل دادگستری
 493. محمود شفیع زاده – وکیل دادگستری
 494. محمدرضا ربیعی – وکیل دادگستری
 495. نوراله مزینانی – وکیل دادگستری
 496. محسن رحمانی – وکیل دادگستری
 497. حامد رحیمی – وکیل دادگستری
 498. علیرضا ماحوزی – وکیل دادگستری
 499. دکتر غزال مجد زاده – وکیل دادگستری
 500. رحمت الله نصیرپور – وکیل دادگستری
 501. سیده معصومه افشون – وکیل دادگستری
 502. سارا مکرم – وکیل دادگستری
 503. شهاب نیکنام – وکیل دادگستری
 504. آرش مجلسی – وکیل دادگستری
 505. مریم رحیمی – وکیل دادگستری
 506. آرش دولتشاهی – وکیل دادگستری
 507. مجتبی شهدوستی – وکیل دادگستری
 508. علی اکبر خسروی – وکیل دادگستری
 509. حمیدرضا سلیمانی – وکیل دادگستری
 510. محمد امانی – وکیل دادگستری
 511. جواد ریاضی بناب – وکیل دادگستری
 512. حسین طالبی – وکیل دادگستری
 513. محسن کثیریان – وکیل دادگستری
 514. هادی غفوری – وکیل دادگستری
 515. مهرداد غفاری – وکیل دادگستری
 516. فرهاد دهقانی – وکیل دادگستری
 517. زینب بشیری – وکیل دادگستری
 518. عمران نوربخش – وکیل دادگستری
 519. رسول سعیدی نسب – وکیل دادگستری
 520. علی شایان منش – وکیل دادگستری
 521. نصرت فیروزپور – وکیل دادگستری
 522. امیرحسین محمدی – وکیل دادگستری
 523. علیرضا نوربهاری طهرانی – وکیل دادگستری
 524. امید عسکری – وکیل دادگستری
 525. فرزاد کاکایی – وکیل دادگستری
 526. فرخ الهیاری – وکیل دادگستری
 527. بهروز رسول خانی – وکیل دادگستری
 528.  سمیرا حقانی – وکیل دادگستری
 529. سمیه نساجی – وکیل دادگستری
 530. حسین حسین آبادی – وکیل دادگستری
 531. امیر رئیسیان فیروز آباد – وکیل دادگستری
 532. روح الله پور نوروز – وکیل دادگستری
 533. سمانه هاشمی فیروزکوهی – وکیل دادگستری
 534. شهرام جوانبخت – وکیل دادگستری
 535. مریم داستانی – وکیل دادگستری
 536. فاضل تاوند – وکیل دادگستری
 537. مستانه مروتی – وکیل دادگستری
 538. سمیه عاشوری – وکیل دادگستری
 539. محمد عظیمیان – سردفتر اسناد رسمی
 540. سید علی اصغر مدنی – سردفتر اسناد رسمی
 541. محمد شاکر اردکانی – سردفتر اسناد رسمی
 542. محمدرضا اسماعیل زاده – سردفتر اسناد رسمی
 543. غلامرضا نجفی سولاری – سردفتر اسناد رسمی
 544. سید مجید چاوشی – دفتر خدمات الکترونیک قضایی
 545. محسن صادقی – سردفتر اسناد رسمی
 546. سعید حیدری پاک – سردفتر اسناد رسمی
 547. محسن ابهریان – سردفتر اسناد رسمی
 548. محرمعلی فیروزی - سردفتر اسناد رسمی
 549. الهام فیروزی – سردفتر اسناد رسمی
 550. مهدی فیروزی – سردفتر اسناد رسمی
 551. عبدالعلی سلطانی مطلق – سردفتر اسناد رسمی
 552. فریبا بیژنی – دفتریار اسناد رسمی
 553. فرح احمدی – دفتریار اسناد رسمی
 554. امین نصری مهاجری – دفتریار اسناد رسمی
 555. مونا سلیمی – سردفتر اسناد رسمی
 556. سید یوسف رهنما – سردفتر اسناد رسمی
 557. حسین رضایی – سردفتر اسناد رسمی
 558. علی قاسمی – سردفتر اسناد رسمی
 559. محمد بخششی – سردفتر اسناد رسمی
 560. سید محمد مهدی بهشتی پور – سردفتر اسناد رسمی
 561. حامد ابراهیمی – سردفتر اسناد رسمی
 562. امین نصری مهاجری – دفتریار  اسناد رسمی
 563. مائده صمدی – سردفتر اسناد رسمی
 564. دکتر سید محسن پنجتنی – سردفتر اسناد رسمی
 565. سید مجید چاوشی – سردفتر اسناد رسمی
 566. حمید رفیعی پور – سردفتر اسناد رسمی
 567. ابوالفضل عبدوس – سردفتر اسناد رسمی
 568. مهدی اسماعیلی – سردفتر اسناد رسمی
 569. فروزش عرب زاده – سردفتر اسناد رسمی
 570. بهرام نجفلوی – سردفتر اسناد رسمی
 571. محمدرضا ادیب – سردفتر اسناد رسمی
 572. امیرحسین هادی – سردفتر اسناد رسمی
 573. سوسن سرابی – سردفتر اسناد رسمی
 574. مرتضی بیگدلی شاملو – سردفتر اسناد رسمی
 575. دکتر ابراهیم جعفری خورشیدی – سردفتر اسناد رسمی
 576. الهام فرهادی – سردفتر اسناد رسمی
 577. محمدرضا خمارلو – سردفتر اسناد رسمی
 578. بهروز جان فزا – سردفتر اسناد رسمی
 579. مهدی نجفیان – سردفتر اسناد رسمی
 580. سجاد علی پور – سردفتر اسناد رسمی
 581. بهنام زارع دهنوی – سردفتر اسناد رسمی
 582. احمد داوری – سردفتر اسناد رسمی
 583. ایوب صدیق بنه کهل – سردفتر اسناد رسمی
 584. علیرضا خزائیلی نجف آبادی سردفتر اسناد رسمی
 585. کورش کرد – کارشناس رسمی دادگستری
 586. محمود رضا کریمی شهیر – کارشناس رسمی دادگستری
 587. ایمان زنگنه – کارشناس رسمی دادگستری
 588. کامبیز نوروزی - حقوقدان
 589. ندا فرامرزیان – حقوقدان
 590. فریدون عزیزیان – حقوقدان
 591. حسن عباسی– حقوقدان
 592. مرجان سهرابی– حقوقدان
 593. منصور وفا– حقوقدان
 594. محمد حسنوند – حقوقدان
 595. علی داد شهبازی – حقوقدان
 596. محمد صالحی – حقوقدان
 597. سید عبدالقادر حسنی منش– حقوقدان
 598. میثم حاجیلو– حقوقدان
 599. محمدرضا قاسمی– حقوقدان
 600. منصور وفا – حقوقدان
 601. جواد امام – حقوقدان
 602. آزاده صدیقی علمداری– حقوقدان
 603. پریسا فرشچی – حقوقدان
 604. علی دارایی– حقوقدان
 605. شهریار کاظمی آذر – حقوقدان
 606. محمد حسین کمشکی– حقوقدان
 607. مریم سلطانی مطلق – حقوقدان
 608. حمید نیرومند – حقوقدان
 609. علی معادی رودسری – حقوقدان
 610. محمد علی مختاری – حقوقدان
 611. نیلوفر زهرا برومند – حقوقدان
 612. حمید نوروزی – حقوقدان
 613. علی عیسی زاده – حقوقدان
 614. ساناز ترکشی – حقوقدان
 615. مهرداد مرادی – حقوقدان
 616. نیما زحمتکش – حقوقدان
 617. حسام الدین نظیف کار – حقوقدان
 618. رضا کریمی – حقوقدان
 619. ساناز سلیمانی – حقوقدان
 620. محمدرضا مروی – حقوقدان
 621. نازنین لطفیان – حقوقدان
 622. زرین صدقی – حقوقدان
 623. هلیا رستمی – حقوقدان
 624. فاطمه علوی – حقوقدان
 625. فرزانه عباسی – حقوقدان
 626. پندار معصومی – حقوقدان
 627. سعیده مشاعی – حقوقدان
 628. بهنام دارابی – حقوقدان
 629. شادی سید ابولقاسم – حقوقدان
 630. عباس وثوقی راد – حقوقدان
 631. صنم نیک پرتو – حقوقدان
 632. رضا حسین زاده – حقوقدان
 633. امید سلیمی بنی – حقوقدان
 634. هستی عراقی – حقوقدان
 635. دکتر مهدی سرابیان – حقوقدان
 636. آزاده استدلالی – حقوقدان
 637. سید برنا امیر زاده – حقوقدان
 638. محمد داود آبادی – حقوقدان
 639. سامیار توکلیان – حقوقدان
 640. مهدی حدادی – حقوقدان
 641. شهرزاد خواجه غیاثی – حقوقدان
 642. مریم شمسی زاده – حقوقدان
 643. سادنا توکلیان – حقوقدان
 644. بتول عسگری خادر – حقوقدان
 645. یاسمین کشفی – حقوقدان
 646. حمید میرزایی – حقوقدان
 647. فریناز کاظمی – حقوقدان
 648. مژگان رضایی – حقوقدان
 649. هما ریحانی محب سراج – حقوقدان
 650. مهدی نصری مهاجری – حقوقدان
 651. ناهید نوروزی – حقوقدان
 652. علی عظیم زاده – حقوقدان
 653. اعظم نوری – حقوقدان
 654. محبوبه حمیدی – حقوقدان
 655. مصطفی سلیمانی زاده – حقوقدان
 656. حسین آذری – حقوقدان
 657. احسان محمدی محلاتی – حقوقدان
 658. حسن رضایی – حقوقدان
 659. محبوبه عرب پور گتکویی – حقوقدان
 660. سید عبدالحمید حسینی – حقوقدان
 661. مرجان سهرابی – حقوقدان
 662. فاطمه ناظر – حقوقدان
 663. شجاع الدین بهرامی – حقوقدان
 664. مرتضی خواجه خواه – حقوقدان
 665. وحید میرزایی – حقوقدان
 666. آناهیتا اخیکان – حقوقدان
 667. منیره مطمئیان آرانی – حقوقدان
 668. میر احمد محمدیان – حقوقدان
 669. سید سبحان هوشیار امامی – حقوقدان
 670. مهدی سمایی – حقوقدان
 671. مهدی غلامزاده – حقوقدان
 672. فرزانه عنابستانی – حقوقدان
 673. پوپک شفقی – حقوقدان
 674. مریم باقی – حقوقدان
 675. مهدی سمائی – حقوقدان
 676. المیرا صدیقی – حقوقدان
 677. محمدرضا ربیعی – حقوقدان
 678. حسین قمری – حقوقدان
 679. رسول شجاع کاریزکی – حقوقدان
 680. محمد عیسی پور – حقوقدان
 681. مقداد حسین ربیعی – حقوقدان
 682. سعید صالح احمدی – حقوقدان
 683. امیرصادقی – حقوقدان
 684. علی یعقوبی زرندینی – حقوقدان
 685. زهرا عابدینی – حقوقدان
 686. فطمه رضا لو – حقوقدان
 687. حمید فاتح نیا – حقوقدان
 688. سید حسن موسوی – حقوقدان
 689. جبرائیل قوجه لو – حقوقدان
 690. سعید باروح – حقوقدان
 691. بهاره ملکی – حقوقدان
 692. محمد مجیدی – حقوقدان
 693. دانیال خالقی – حقوقدان
 694. فاطمه اسفندیاری – حقوقدان
 695. علی اصغر فزونی – حقوقدان
 696. فرشته نعمتیان – حقوقدان
 697. محمدضا منصوری – حقوقدان
 698. داود رضا حاجی پور – حقوقدان
 699. محسن بیات – حقوقدان
 700. محسن دلیری – حقوقدان
 701. امیرحسین فرجوند – حقوقدان
 702. رضا قدیمخو – حقوقدان
 703. سید مرتضی ترابی – حقوقدان
 704. اسحاق آقایی – حقوقدان

 

 

0 نظر برای “ اسامی امضاء کنندگان بیانیه حمایت از دکتر روحانی

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.