صفحه اصلی / اخبار/ عدالتخانه / ابطال مواد یک و دو آئین نامه نحوه نصب و وصول هزینه تابلوهای شهری سال 1390

ابطال مواد یک و دو آئین نامه نحوه نصب و وصول هزینه تابلوهای شهری سال 1390


گردشكار:
وکلای شاکی با توجه به دادخواست و لوایح تکمیلی به طور خلاصه اعلام کرده است :
وفق آیین نامه نحوه نصب و وصول تابلوهای شهری شهر سمنان مصوب 15/12/89 به شهرداری سمنان اجازه داده شده است تا نسبت به صدور مجوز نصب هرگونه تابلو و پلاکارد در محدوده قانونی متعاقب دریافت هزینه صدور مجوز اقدام نماید . این درحالی است که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی ... به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت می پذیرد ، بنابراین وضع هرگونه عوارض توسط شورای اسلامی شهر خلاف قانون می باشد . در بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که اشعار می دارد شورای شهر می تواند نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری را تصویب نماید در حالیکه اصولاً تابلوهای نصب شده بر سردرب اماکن تجاری و اداری و بانکها و دفاتر پزشکان و وکلا .... مبین معرفی محل استقرار و نوع فعالیت اماکن مذکور در محدوده قانونی شهر می باشد و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه نمی باشد ، لذا شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدمات به شهروندان نمی باشد تا مجاز به دریافت بهای آن خدمت در اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان باشد و بنا به مراتب فوق با عنایت به تجویز قانون اساسی به تدوین قانون و مقررات خاص جهت دریافت هرگونه وجه از اشخاص که منحصراً در صلاحیت قوه مقننه است می باشد که مصوبه حاضر را فاقد توجیه قانونی و حقوقی می نماید . نقض آیین نامه شورای اسلامی شهر مصوب 15/12/89 مورد استدعاست . ضمناً به موجب لایحه تکمیلی شاکی مصوب معترض عنه و آراء 241 مورخ 29/6/90 و 2 مورخ 28/6/89 و 221 مورخ 26/4/91 و تبصره یک ماده 50 و ماده 52 قانون ارزش افزوده دانسته است .
*
طرف شکایت در لایحه دفاعیه اعلام کرده است :
به موجب تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر و بخش اجازه داده شده جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده باشد حداکثر تا بهمن ماه همان سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند و شورای اسلامی شهر سمنان نیز به تجویز ماده قانونی مذکور آیین نامه نحوه نصب و وصول عوارض از تابلوهای شهری که نوعی عوارض محلی به شمار می آید همراه با تعرفه عوارض عمومی مربوط به سال 1390 اعم از عوارض ساختمانی ، عوارض کسبی ..... مصوب و به تایید فرمانداری شهرستان سمنان جهت اجراء به شهرداری ابلاغ نموده است ، بنابراین ادعای شاکی و مستند قانونی ارائه شده فاقد اعتبار بوده و دادخواست شاکی قابل پذیرش و رسیدگی در هیات عمومی نمی باشد . شاکی در قسمت دیگری از متن دادخواست در جهت اثبات ادعای خود مبنی بر عدم صلاحیت شورای اسلامی مبنی بر تصویب آیین نامه نحوه نصب و وصول هزینه تابلوهای شهری به بند 26 از ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی استناد نموده ادعای شاکی صحت ندارد زیرا شورای اسلامی جهت تصویب آیین نامه موصوف به تجویز تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به تکلیف قانونی خود عمل نموده است . بنابراین اقدام شورای شهر با تجویز مقررات مربوطه بوده و در تدوین آیین نامه ارزش قانونی و شرعی رعایت گردیده است و حسب تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب عوارض محلی از اختیارات شورای اسلامی و تدوین آیین نامه عوارض محلی است ، تقاضای رد شکایت را دارد.
تهیه کننده گزارش :
پیرزاده

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت تخصصی
طبق بند 16 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و از سوی دیگر طبق بند 25 قانون تشکیلات مذکور تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوار های شهر ... از وظایف شورای اسلامی شهر است ، بنابراین مواد یک و دو ، از آئین نامه نحوه نصب و وصول هزینه تابلوهای شهری مصوب شماره 357 – 25/10/1389 شورای اسلامی شهر سمنان مغایر قانون یا خارج از حدود اختیار قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری، رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

0 نظر برای “ ابطال مواد یک و دو آئین نامه نحوه نصب و وصول هزینه تابلوهای شهری سال 1390

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.