نظر برای “ سیاست های کلی نظام نه "قانون" است و نه در "حکم قانون"

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.