صفحه اصلی / اخبار/ عدالتخانه / در آیینه قوانین و مقررات (28)

در آیینه قوانین و مقررات (28)


 

به گزارش واحد اطلاع‌رسانی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری مهمترین عناوین مقررات ابلاغي در بازه زماني چهارشنبه 04/12/95 لغایت چهارشنبه 11/12/95 به قرار ذیل بوده است:

 

 • مصوبات هیأت وزیران:
 1. تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسي درخصوص ارجاع اختلاف‌هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرح‌هاي عمراني دستگاه‌هاي اجرايي با پيمانكاران و مشاوران براي داوري به شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه كشور؛

این مقرره با شماره 153689 مورخ 1395/12/04 از سوی معاون‌اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص الحاق متن به عنوان ماده 26 به اساسنامه شركت‌هاي آب منطقه‌اي همدان، لرستان، ايلام، مركزي، خراسان شمالي، اردبيل، كهگيلويه و بويراحمد، گلستان، بوشهر، سمنان، قم، چهارمحال و بختياري، زنجان، كردستان، قزوين و خراسان جنوبي؛

این مقرره در جلسه مورخ 1395/10/05 هیئت وزیران تصویب و با شماره 153691 مورخ  1395/12/04از سوی معاون‌اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي درخصوص مجوز فروش املاك الحاقي به ساختمان سفارت ايران در شهر دوشنبه تاجيكستان توسط وزارت امور خارجه؛

این مقرره در جلسه مورخ1395/10/18  هیئت وزیران تصویب و با شماره 154025 مورخ 1395/12/07 از سوی معاون‌اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي درخصوص مجوز فروش ساختمان مدرسه متعلق به سفارت ايران واقع در شهر بيروت توسط وزارت امور خارجه؛

این مقرره در جلسه مورخ 02/11/1395 هیئت وزیران تصویب و با شماره 154035 مورخ 1395/12/07 از سوی معاون ‌اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص مجوز برقراري مقررات لغو رواديد براي دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري روماني به شرط عمل متقابل؛

این مقرره در جلسه مورخ 1395/12/04 هیئت وزیران تصویب و با شماره 154302 مورخ 1395/12/07 از سوی معاون‌اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده 45 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور؛

این مقرره در جلسه مورخ 1395/11/24 هیئت وزیران تصویب و با شماره 154312 مورخ 1395/12/07 از سوی معاون‌اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1.  تصويبنامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي درخصوص مجوز فروش يك قطعه زمين تحت پلاك ثبتي 954 فرعي از 20 اصلي بخش 16 ثبت شهرستان قائم‌شهر استان مازندران (محل سابق هنرستان كار دانش علم و صنعت قائم شهر) توسط وزارت آموزش و پرورش؛

این مقرره در جلسه مورخ 1395/11/09 هیئت وزیران تصویب و با شماره 154322 مورخ 1395/12/07 از سوی معاون‌اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص تعيين سهميه بيمه اتكايي اجباري براي سال 1395 مطابق درصد تعيين شده در رشته‌هاي بيمه زندگي و ساير رشته‌هاي بيمه‌اي براي سال 1394 موضوع تصويبنامه شماره 79110/ت50576هـ مورخ 14 مهر 1393؛

این مقرره در جلسه مورخ 04/12/1395 هیئت وزیران تصویب و با شماره 154858 مورخ 1395/12/08 از سوی معاون‌اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص اصلاح ماده 24 و 25 آيين‌نامه ساماندهي و توسعه رسانه‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگ ديجيتال؛

این مقرره در جلسه مورخ1395/12/04  هیئت وزیران تصویب و با شماره 154866 مورخ1395/12/08  از سوی معاون‌اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص خريد خودرو سواري ساخت داخل توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري؛

این مقرره در جلسه مورخ 1395/12/04 هیئت وزیران تصویب و با شماره 154870 مورخ 1395/12/08 از سوی معاون‌اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص تهاتر مطالبات شركت‌هاي توليد نيروي جنوب شرق صبا، توسعه مسير برق گيلان، توليد برق پرند مپنا و توليدي آرين ماه تاب گستر از شركت‌هاي دولتي با بدهي همان شركت‌ها به سازمان امور مالياتي كشور و سازمان خصوصي‌سازي؛

این مقرره در جلسه مورخ 04/12/1395 هیئت وزیران تصویب و با شماره 155249 مورخ 1395/12/08 از سوی معاون‌اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص تهاتر مطالبات شركت‌هاي انرژي گستر جم، توليد انرژي برق شمس پاسارگاد، تدبيرسازان سرآمد، برق و انرژي پيوندگستر پارس، توليد نيروي برق آبادان، سوت اصفهان پاورپلنت و پرشيان انرژي جي از شركت‌هاي دولتي با بدهي همان شركت‌ها به سازمان امور مالياتي كشور و سازمان خصوصي‌سازي؛

این مقرره در جلسه مورخ 04/12/1395 هیئت وزیران تصویب و با شماره 155257 مورخ 1395/12/08 از سوی معاون‌اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص مجوز انجام مذاكره، پيش‌امضاء و امضاي موقت موافقتنامه‌هاي زير بين ايران و دولت‌هاي جمهوري سوسياليستي ويتنام، جمهوري اكوادور و جمهوري بوليواري ونزوئلا توسط وزارت دادگستري؛

این مقرره در جلسه مورخ1395/12/04  هیئت وزیران تصویب و با شماره 155266 مورخ1395/12/08  از سوی معاون‌اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص انعقاد قرارداد واگذاري براي اجراي قطعه اول آزادراه سيرجان - بندرعباس توسط شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور با شركت احداث، نگهداري و بهره‌برداري آزادراه كنار گذر شرق سيرجان به سهامداري شركت جهاد نصر كرمان؛

این مقرره در جلسه مورخ 04/12/1395 هیئت وزیران تصویب و با شماره 155269 مورخ 08/12/1395 از سوی معاون‌اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور؛

این مقرره در جلسه مورخ 1395/12/04 هیئت وزیران تصویب و با شماره 155275 مورخ 1395/12/08 از سوی معاون‌اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص اصلاح تصويبنامه شماره 67574/ت 52224هـ مورخ 27 مرداد 94؛

این مقرره در جلسه مورخ 395/12/081 هیئت وزیران تصویب و با شماره 156909 مورخ 1395/12/10 از سوی معاون‌اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه تامين اعتبار براي جبران خسارات، مديريت بهينه، امداد و نجات و خدمات‌رساني به خسارت‌ديدگان ناشي از سيل استان‌هاي فارس، بوشهر، هرمزگان و كرمان در اختيار استانداري‌هاي مذكور؛

این مقرره در جلسه مورخ1395/12/08  هیئت وزیران تصویب و با شماره 156910 مورخ 1395/12/10 از سوی معاون‌اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درباره صدور مجوز خروج تعداد (446) قلم از آثار تاريخي و هنري در (429) ردیف به صورت موقت براي برگزاري نمايشگاهي در كشور آلمان؛

این مقرره در جلسه مورخ1395/12/08  هیئت وزیران تصویب و با شماره 156989 مورخ 1395/12/11 از سوی معاون‌اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 

0 نظر برای “ در آیینه قوانین و مقررات (28)

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.