صفحه اصلی / اخبار/ عدالتخانه / در آیینه قوانین و مقررات (27)

در آیینه قوانین و مقررات (27)


در آیینه قوانین و مقررات (27)

به گزارش واحد اطلاع‌رسانی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری مهمترین عناوین مقررات ابلاغي در بازه زماني چهارشنبه 27/11/95 لغایت چهارشنبه 04/12/95 به قرار ذیل بوده است:

 مصوبات هیأت وزیران:

 1. تصويبنامه درخصوص تعيين حداقل سرمايه موسسات بيمه ايراني موضوع ماده 36 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري براي موسسات بيمه غيردولتي؛

این مقرره در جلسه مورخ 24/11/1395 هیئت وزیران تصویب و با شماره 150004مورخ 1395/11/30 از سوی معاون‌اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص كنترل كالاهاي مورد استفاده و مصرف در منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني خليج فارس، صنايع انرژي‌بر پارسيان و لامرد وارداتي از طريق اعتبارات اسنادي بانك‌هاي ايراني توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران؛

این مقرره در جلسه مورخ 1395/11/27 هیئت وزیران تصویب و با شماره 150011مورخ 1395/11/30 از سوی معاون‌اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص انتقال بخشي از اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سازمان برنامه و بودجه كشور به سازمان اداري و استخدامي كشور؛

این مقرره در جلسه مورخ 27/11/1395 هیئت وزیران تصویب و با شماره 150018مورخ 1395/11/30 از سوی معاون‌اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص تخصيص اعتبار براي جبران خسارات و بازسازي تأسيسات زيربنايي و ساير بخش هاي خسارت ديده ناشي از حوادث غيرمترقبه و اقدامات پيشگيرانه از وقوع حوادث احتمالي استان اصفهان؛

این مقرره در جلسه مورخ 27/11/1395 هیئت وزیران تصویب و با شماره 150025مورخ 1395/11/30 از سوی معاون‌اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص اصلاح بند(پ) تصويبنامه شماره 62111ت/ 1052هـ مورخ 25 مرداد 95؛

این مقرره در جلسه مورخ 1395/11/27 هیئت وزیران تصویب و با شماره 150030مورخ 1395/11/30 از سوی معاون‌اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص اصلاح تصويبنامه شماره 138871/ت 53960هـ مورخ 9 بهمن 95؛

این مقرره در جلسه مورخ 1395/11/27 هیئت وزیران تصویب و با شماره 150032مورخ 1395/11/30 از سوی معاون‌اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص تخصيص اعتبار براي جبران خسارات و بازسازي تأسيسات زيربنايي و ساير بخش هاي خسارت ديده ناشي از زلزله و حوادث غيرمترقبه استان فارس؛

این مقرره در جلسه مورخ 1395/11/30 هیئت وزیران تصویب و با شماره 150039مورخ 1395/11/30 از سوی معاون‌اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص اصلاح آيين نامه اجرايي ماده 44 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور؛

این مقرره در جلسه مورخ 27/11/1395 هیئت وزیران تصویب و با شماره 150892مورخ 01/12/1395 از سوی معاون‌اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص تعيين وزارت راه و شهرسازي به عنوان مسئول اجراي ماده 41 قانون بيمه اجباري شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه با استفاده از سامانه جامع حمل و نقل كشور؛

این مقرره در جلسه مورخ 1395/11/27 هیئت وزیران تصویب و با شماره 150893مورخ 01/12/1395 از سوی معاون‌اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. آيين نامه اجرايي ماده 58 مكرر قانون خدمت وظيفه عمومي؛

این مقرره در جلسه مورخ 27/11/1395 هیئت وزیران تصویب و با شماره 150895مورخ 1395/12/01 از سوی معاون‌اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص اصلاح ميزان سهام اختصاص داده شده مربوط به پالايشگاههاي نفت به طرح توزيع سهام عدالت؛

این مقرره در جلسه مورخ 1395/11/27 هیئت وزیران تصویب و با شماره 150897مورخ 01/12/1395 از سوی معاون‌اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص مطالبات دولت از اشخاص موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور؛

این مقرره در جلسه مورخ 1395/11/27 هیئت وزیران تصویب و با شماره 150900مورخ 01/12/1395 از سوی معاون‌اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص احتساب صندوق نوآوري و شكوفايي در حكم موسسه عمومي غيردولتي تا زمان در نظر گرفتن اعتبار در بودجه كل كشور براي صندوق مذكور؛

این مقرره در جلسه مورخ 1395/11/17 هیئت وزیران تصویب و با شماره 150903مورخ 01/12/1395 از سوی معاون‌اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص انجام برخي اقدامات با هدف حمايت دولت از تامين مسكن گروه هاي كم درآمد در دو قالب مسكن اجتماعي و مسكن حمايتي با مسئوليت اجرايي بنياد مسكن انقلاب اسلامي؛

این مقرره در جلسه مورخ 27/11/1395 هیئت وزیران تصویب و با شماره 151989مورخ 1395/12/02 از سوی معاون‌اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص صدور كارت شناسايي ويژه با عنوان كارت حمايت تحصيلي توسط وزارت كشور با همكاري وزارت آموزش و پرورش به منظور پوشش كامل تحصيلي افراد لازم التعليم فاقد مدارك هويتي؛

این مقرره در جلسه مورخ 1395/11/27 هیئت وزیران تصویب و با شماره 151998مورخ 1395/12/02 از سوی معاون‌اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 

 

0 نظر برای “ در آیینه قوانین و مقررات (27)

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.