صفحه اصلی / اخبار/ عدالتخانه / در آیینه قوانین و مقررات (26)

در آیینه قوانین و مقررات (26)


به گزارش واحد اطلاع‌رسانی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری مهمترین عناوین مقررات ابلاغي در بازه زماني چهارشنبه 20/11/95 لغایت چهارشنبه 27/11/95 به قرار ذیل بوده است:

 • مصوبات هیأت وزیران:
 1.   تصويبنامه درخصوص خروج نام شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور از فهرست بنگاه‌هاي مشمول واگذاري؛

این مقرره در جلسه مورخ1395/11/17 هیئت وزیران تصویب و با شماره 145474مورخ 20/11/1395 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص تخصيص اعتبار براي جبران خسارات و بازسازي تاسيسات زيربنايي و ساير بخش‌هاي خسارت ديده ناشي از حوادث غيرمترقبه و اقدامات پيشگيرانه از وقوع حوادث احتمالي؛

این مقرره در جلسه مورخ1395/11/17 هیئت وزیران تصویب و با شماره 146422مورخ 1395/11/23 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1.   تصويبنامه درخصوص تهاتر مطالبات شركت مديريت پروژه‌هاي نيروگاهي ايران مپنا از شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران با بدهي آن شركت به سازمان خصوصي سازي؛

این مقرره در جلسه مورخ 17/11/1395هیئت وزیران تصویب و با شماره 147126مورخ1395/11/24 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1.   تصويبنامه درخصوص اصلاح بند 8 تصويبنامه شماره 42210/ت50544ه مورخ 18 تير1393؛

این مقرره در جلسه مورخ1395/11/20  هیئت وزیران تصویب و با شماره 147128مورخ1395/11/24  از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص اضافه شدن رديف‌هاي 7213 و 7209 به بند 3 مندرجات ذيل يادداشت فصل 72 كتاب مقررات صادرات و واردات؛

این مقرره در جلسه مورخ 20/11/1395 هیئت وزیران تصویب و با شماره 148039مورخ1395/11/25  از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص تخصيص اعتبار براي جبران خسارات و تامين هزينه‌هاي امداد و نجات و مديريت ابعاد حادثه سيل در اختيار استانداري سيستان و بلوچستان؛

این مقرره در جلسه مورخ 20/11/1395 هیئت وزیران تصویب و با شماره 148040مورخ1395/11/25  از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص انتقال اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و درآمد اختصاصي دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني به دليل خاتمه فعاليت از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات؛

این مقرره در جلسه مورخ 20/11/1395 هیئت وزیران تصویب و با شماره 148041مورخ 1395/11/25 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص اختصاص اعتبار براي عمليات اجرايي در حوضه آبريز درياچه اروميه؛

این مقرره در جلسه مورخ 20/11/1395 هیئت وزیران تصویب و با شماره 148042مورخ 1395/11/25 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1.   تصويبنامه درخصوص مجوز واردات 400 دستگاه آمبولانس دو ديفرانسيل (كمك دار) بصورت     CBUتوسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛

این مقرره در جلسه مورخ 24/11/1395 هیئت وزیران تصویب و با شماره 148811مورخ 1395/11/27 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1.  تصويبنامه درخصوص مجوز خريد سيصد دستگاه خودروي سواري ساخت داخل توسط سازمان امور مالياتي كشور؛

این مقرره در جلسه مورخ 24/11/1395هیئت وزیران تصویب و با شماره 148814مورخ 1395/11/27 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 • بخشنامه های معاون اول رییس جمهور:
 1.   بخشنامه درخصوص تشكيل هياتي با مسئوليت وزارت كشور و دبيري ستاد اقامه نماز و ارايه گزارش برگزاري جلسات در امر گسترش و اشاعه فرهنگ نماز؛

این بخشنامه با شماره 136992مورخ 1395/11/05  از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1.   بخشنامه درخصوص اخذ نظر تشكل‌هاي غيردولتي اقتصادي توسط دستگاه‌هاي اجرايي در تدوين يا اصلاح بخشنامه‌ها و رويه‌هاي اجرايي و در ارايه پيشنهاد براي تصويب مقررات دولتي؛

  این بخشنامه با شماره 138881مورخ 09/11/1395 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

0 نظر برای “ در آیینه قوانین و مقررات (26)

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.