صفحه اصلی / اخبار/ مدرسه حقوق / در آیینه قوانین و مقررات (25)

در آیینه قوانین و مقررات (25)


به گزارش واحد اطلاع‌رسانی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری مهمترین عناوین مقررات ابلاغي در بازه زماني چهارشنبه 13/11/95 لغایت چهارشنبه 20/11/95 به قرار ذیل بوده است:

 

 • مصوبات هیأت وزیران:
 1. تصويبنامه درخصوص پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور درمورد نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت؛

این مقرره در جلسه مورخ 1395/11/10 هیئت وزیران تصویب و با شماره 142059مورخ 1395/11/14 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص اصلاح ماده 40 آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويبنامه شماره 181434 مورخ 1388؛

این مقرره در جلسه مورخ 1395/11/10 هیئت وزیران تصویب و با شماره 142060مورخ 1395/11/14 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص اصلاح ماده 4 قرارداد پيوست تصويبنامه شماره 65064 مورخ 1395 مربوط به اجراي بند ح ماده 1 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) منعقده بين وزارت نفت به نمايندگي از ايران و شركت ملي نفت ايران و اضافه نمودن عبارت "و خالص گاز طبيعي" قبل از عبارت "تحويلي براي صادرات"؛

این مقرره در جلسه مورخ 1395/11/10 هیئت وزیران تصویب و با شماره 142063مورخ 1395/11/14 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص مجاز بودن وزير امور اقتصادي و دارايي با تصويب هيات وزيران براي صدور ضمانتنامه هاي كلي و يا اختصاصي موردنياز به نمايندگي از طرف دولت؛

این مقرره در جلسه مورخ 1395/11/10 هیئت وزیران تصویب و با شماره 142064مورخ 1395/11/14 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص اصلاح جزء 3 بند 4 پيوست تصويبنامه شماره 112102 مورخ 95؛

این مقرره در جلسه مورخ 1395/11/10 هیئت وزیران تصویب و با شماره 142065مورخ 1395/11/14 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص اضافه نمودن تبصره ماده 44 آيين نامه اجرايي مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع تصويبنامه شماره 46443 مورخ 23 تير 95؛

این مقرره در جلسه مورخ 1395/11/10 هیئت وزیران تصویب و با شماره 142066مورخ 1395/11/14 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص اصلاح مقدمه تصويبنامه شماره 135023 مورخ 1395؛

این مقرره در جلسه مورخ 1395/11/10 هیئت وزیران تصویب و با شماره 142067مورخ 1395/11/14 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص تعيين وزيران تعاون،كار و رفاه اجتماعي و فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان نمايندگان سهام دولت در تركيب مجامع عمومي شركت هاي فرهنگي - ورزشي استقلال ايران و پيروزي (پرسپوليس)؛

این مقرره در جلسه مورخ 1395/11/10 هیئت وزیران تصویب و با شماره 142070مورخ 1395/11/14 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص اصلاح ماده 12 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 95 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 33267/ت52982ه مورخ 22 خرداد 95 و اصلاحات بعدي آن؛

این مقرره در جلسه مورخ 1395/11/10 هیئت وزیران تصویب و با شماره 142110مورخ 1395/11/16 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص اصلاح ماده 2 دستورالعمل چگونگي تشكيل و اداره جلسات هيات عالي نظارت بر منابع نفتي موضوع تصويبنامه شماره 133770/ت 47446هـ مورخ 6 آبان 92؛

این مقرره در جلسه مورخ 1395/11/13 هیئت وزیران تصویب و با شماره 144061مورخ 1395/11/18 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص معرفي بهروز رياحي به عنوان نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هيات حمايت از صنايع موضوع بند 2 ماده 1 قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه هاي كشور جايگزين رجبعلي صادقي؛

این مقرره در جلسه مورخ 1395/11/13 هیئت وزیران تصویب و با شماره 144069مورخ 1395/11/18 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص مستثني بودن افزايش سن فرسودگي تعداد 3415 دستگاه خودرو نيروي انتظامي از 15 به 18 سال ( از سال 95 به مدت سه سال ) از شمول جدول بند 4 تصويبنامه شماره 92308/ت 40587ك مورخ 7 شهريور 87 با اصلاحات بعدي آن؛

این مقرره در جلسه مورخ 1395/11/13 هیئت وزیران تصویب و با شماره 144081مورخ 1395/11/18 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص تخصيص اعتبار به منظور رفع تنش آب شرب در مناطق بحراني در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي؛

این مقرره در جلسه مورخ 1395/11/13 هیئت وزیران تصویب و با شماره 144084مورخ 1395/11/18 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص فوق العاده نوبت كاري و هزينه جابجايي محل خدمت كارمندان؛

این مقرره در جلسه مورخ 1395/11/13 هیئت وزیران تصویب و با شماره 144206مورخ 1395/11/18 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص اصلاح تصويبنامه هاي شماره 57197/ت 53317هـ مورخ 16 مرداد 95 و 117500/ت 53803هـ مورخ 23 آذر 95؛

این مقرره در جلسه مورخ 171395/11/ هیئت وزیران تصویب و با شماره 145495مورخ 20/11/1395 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه درخصوص تهاتر مطالبات ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و شركت هاي توليد برق عسلويه مپنا، توليد برق سنندج مپنا، پرشيان فولاد، گهر انرژي سيرجان، توليد نيروي جنوب شرق صبا و توليد نيروي برق دماوند از شركت هاي دولتي با بدهي همان شركت ها به سازمان امور مالياتي كشور و سازمان خصوصي سازي؛

این مقرره در جلسه مورخ1395/11/17  هیئت وزیران تصویب و با شماره 145481مورخ1395/11/20  از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 

0 نظر برای “ در آیینه قوانین و مقررات (25)

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.