صفحه اصلی / اخبار/ عدالتخانه / در آیینه قوانین و مقررات (18)

در آیینه قوانین و مقررات (18)


به گزارش واحد اطلاع‌رسانی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری مهم‌ترین عناوین قوانین و مقررات ابلاغي در بازه زماني چهارشنبه 26/08/95 لغایت چهارشنبه 24/09/95 به قرار ذیل بوده است:

 • قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی:
 1. ابلاغ قانون استفساريه ماده 79 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

این قانون در جلسه علنی مورخ 1395/08/12 مجلس شورای اسلامی تصویب و طی نامه شماره 114643مورخ 1395/09/18 از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. ابلاغ قانون استفساريه ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

این قانون در جلسه علنی مورخ 1395/08/12 مجلس شورای اسلامی تصویب و طی نامه شماره 114644مورخ 1395/09/18 از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

 • مصوبات هیأت وزیران:
 1. تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسي درخصوص ارجاع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني دستگاه هاي اجرايي با پيمانكاران و مشاوران براي داوري به شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه كشور

این مقرره با شماره 106529مورخ 1395/08/26از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه مسئول كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشور سوئد

این مقرره در جلسه مورخ 1395/08/26هیات وزیران تصویب و با شماره 106542مورخ1395/08/27 از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تخصيص اعتبار به منظور تامين ديه و خسارات وارده به محيط‌بانان در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست

این مقرره در جلسه مورخ 1395/08/26 هیات وزیران تصویب و با شماره 106544مورخ1395/08/27 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين كمك هزينه مسكن كارگران مشمول قانون كار از ابتداي مهر95 مبلغ چهارصدهزار ريال

این مقرره در جلسه مورخ 1395/08/26 هیات وزیران تصویب و با شماره 106545مورخ1395/08/27 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح تصويبنامه تعيين زمان تعميرات اساسي سالانه واحدهاي صنعتي مستقر در محدوده و حريم كلانشهرها، تدوين استاندارد ملي تجهيزات مورد استفاده در مراكز معاينه فني و اصلاح جريمه هاي تخلفات حمل و نقل عبور و مرور به منظور كاهش آلودگي هواي كلانشهرها

این مقرره در جلسه مورخ1395/08/26 هیات وزیران تصویب و با شماره 106546مورخ1395/08/27 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تمديد آيين نامه مستثني شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه، مساجد، حسينيه ها، تكايا،‌ مدارس علوم ديني موقوفه و موقوفات عام غيرتوليدي از شمول موادي از قانون كار از تاريخ انقضاي اعتبار به مدت پنج سال

این مقرره در جلسه مورخ 1395/08/26هیات وزیران تصویب و با شماره 106548مورخ 1395/08/27 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تخصيص اعتبار در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست به منظور پيشگيري و مقابله با روند فزاينده پديده هايي نظير گرد و غبار و خشكسالي، حفاظت از تالاب ها و درياچه هاي كشور، احيا و پايش آنها

این مقرره در جلسه مورخ 1395/08/26 هیات وزیران تصویب و با شماره 106549مورخ1395/08/27 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1.  تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح ماده 7 آيين نامه اجرايي ماده 11 قانون تشكيل وزارتخانه جهاد كشاورزي

این مقرره در جلسه مورخ 1395/09/14هیات وزیران تصویب و با شماره 113744مورخ 1395/09/16از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي درخصوص تعيين برنامه فرهنگي، اجتماعي و گردشگري مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي

این مقرره در جلسه مورخ 1394/03/19هیات وزیران تصویب و با شماره 112102مورخ 1395/09/14از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين سعيد محمدزاده به عنوان رييس هيات مديره و مديرعامل شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران

این مقرره در جلسه مورخ1395/09/14هیات وزیران تصویب و با شماره 114218مورخ1395/09/17 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اضافه شدن وزارت ورزش و جوانان و سازمان اداري و استخدامي كشور به تركيب كميسيون خاص امور كلانشهر تهران و ساير كلانشهرها

این مقرره در جلسه مورخ 1395/09/17 هیات وزیران تصویب و با شماره 116702مورخ 1395/09/22 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اقدام بانك كشاورزي در جهت حمايت از كشاورزان خسارت ديده ناشي از وقوع برف، يخبندان و سرمازدگي در پاييز 95 استان مازندران

این مقرره در جلسه مورخ  1395/09/17 هیات وزیران تصویب و با شماره 116705مورخ1395/09/22  از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان متولي طراحي و راه‌اندازي پايگاه اطلاع‌رساني طرح هاي توسعه اي

این مقرره در جلسه مورخ 1395/09/17 هیات وزیران تصویب و با شماره 116706مورخ1395/09/22 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان دستگاه اجرايي طرف عضويت با بانك سرمايه گذاري زيرساخت آسيا

این مقرره در جلسه مورخ 1395/09/21 هیات وزیران تصویب و با شماره 117498مورخ 1395/09/23 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مجوز انتشار اوراق صكوك اجاره اي براي تسويه بدهي‌هاي دولت به شهرداري ها توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي

این مقرره در جلسه مورخ 1395/09/21 هیات وزیران تصویب و با شماره 117500مورخ 1395/09/23 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1.  تصويبنامه هيات وزيران درخصوص انتشار حداكثر ده هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مطابق تخصيص اعلام شده توسط سازمان برنامه و بودجه

این مقرره در جلسه مورخ 1395/09/21 هیات وزیران تصویب و با شماره 117501مورخ 1395/09/23 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 • مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی:

 

 1. تصویبنامه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در خصوص اصلاح آیین‌نامه توزیع سهام عدالت

این مقرره در جلسه مورخ 1395/08/15شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تصویب و با شماره 167979مورخ 1395/09/14از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردید.

 

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده نسخه ابلاغی مصوبات فوق می‌توانند با عضويت در کانال تلگرام «اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات» معاونت حقوقي رياست‌جمهوري به نشانی Telegram.me/dotic و يا سامانه رایانامه حقوقی (از طريق سايت www.dotic.ir)، متن قوانین و مقررات را ملاحظه نمايند.

دریافت بروز«خلاصه مذاکرات مجلس شورای اسلامی»

عموم هموطنان می‌توانند با عضویت در کانال تلگرام اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات، متن «خلاصه مذاکرات مجلس شورای اسلامی» را در قالب فایل PDF به صورت بِروز دریافت نمایند.

 

0 نظر برای “ در آیینه قوانین و مقررات (18)

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.