صفحه اصلی / اخبار/ عدالتخانه / در آیینه قوانین و مقررات (15)

در آیینه قوانین و مقررات (15)


به گزارش واحد اطلاع‌رسانی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری مهم‌ترین عناوین قوانین و مقررات ابلاغي در بازه زماني چهارشنبه 05/08/95 لغایت چهارشنبه 12/08/95 به قرار ذیل بوده است:

 • قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی:
 1. ابلاغ اصلاحیه قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور

این اصلاحیه طی نامه شماره 96291مورخ 08/08/1395 از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

 • مصوبات هیأت وزیران:
 1. تصويبنامه هيات وزيران درخصوص قابل تسويه بودن بدهي سازمان تامين اجتماعي به دولت بابت خريد سهام شركت ذوب آهن اصفهان و خريد سهام شركت هلدينگ خليج فارس از طريق شركت سرمايه‌گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين به ميزان مورد تاييد سازمان خصوصي‌سازي.

این مقرره در جلسه مورخ 05/08/1395 هیأت وزیران تصویب و طی نامه شماره 96586 مورخ 08/08/1395 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تخصيص اعتبار به صورت كمك بلاعوض براي نوسازي باقي‌مانده تعداد 3000 واحد مسكوني در شهر دوگنبدان در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي

این مقرره در جلسه مورخ 05/08/1395 هیأت وزیران تصویب و طی نامه شماره 96597 مورخ 08/08/1395 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید

 1. تصويبنامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي درخصوص عضويت محسن خادم عرب باغي و عيسي كلانتري به عنوان اعضاي موظف و غيرموظف هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارس

این مقرره در جلسه مورخ 25/07/1395 هیئت وزیران تصویب و با شماره 96609مورخ 08/08/1395 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي درخصوص تمديد عضويت اسماعيل زماني ، علي شمخاني و محمد مخبر دزفولي به عنوان اعضاي موظف و غيرموظف هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي اروند

این مقرره در جلسه مورخ 25/07/1395 هیئت وزیران تصویب و با شماره 96612مورخ 08/08/1395 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين اصلاحات سيستم هماهنگ‌شده توصيف و كدگذاري كالا براي اجرا از سال 2017

این مقرره در جلسه مورخ 05/08/1395 هیئت وزیران تصویب و با شماره 96868مورخ 09/08/1395 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي درخصوص تمديد عضويت زهرا اربابي به عنوان عضو غيرموظف هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار

این مقرره در جلسه مورخ 25/07/1395 هیئت وزیران تصویب و با شماره 96876مورخ 09/08/1395 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي درخصوص تمديد عضويت علي شمس اردكاني و احمد حبيبي به عنوان اعضاي غيرموظف و موظف هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم

این مقرره در جلسه مورخ 25/07/1395 هیئت وزیران تصویب و با شماره 96878مورخ 09/08/1395 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي درخصوص تمديد عضويت حسين فروزان به‌عنوان عضو موظف هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو

این مقرره در جلسه مورخ 25/07/1395 هیئت وزیران تصویب و با شماره 96881مورخ 09/08/1395 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي درخصوص تمديد عضويت رضا مسرور به عنوان عضو موظف هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي

این مقرره در جلسه مورخ 25/07/1395 هیئت وزیران تصویب و با شماره 96886مورخ 09/08/1395 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي درخصوص تمديد عضويت علي اصغر مونسان، احمد صميمي و محسن مهرعليزاده به عنوان اعضاي موظف و غيرموظف هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي كيش

این مقرره در جلسه مورخ 25/07/1395 هیئت وزیران تصویب و با شماره 96889مورخ 09/08/1395 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي درخصوص تعيين محسن دادرس به عنوان عضو موظف هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم به مدت سه سال جايگزين علي اكبر شعباني فرد

این مقرره در جلسه مورخ 05/08/1395 هیئت وزیران تصویب و با شماره 97986مورخ 10/08/1395 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي درخصوص تعيين حميداله بليده اي به عنوان عضو موظف هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار به مدت سه سال جايگزين پيمان فروزش

این مقرره در جلسه مورخ 05/08/1395 هیئت وزیران تصویب و با شماره 97983مورخ 10/08/1395 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي درخصوص تعيين وحيد طالب پور به عنوان عضو موظف هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي به مدت سه سال جايگزين محمد جعفر عليزاده

این مقرره در جلسه مورخ 05/08/1395 هیئت وزیران تصویب و با شماره 97984مورخ 10/08/1395 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي درخصوص تعيين سيروس عيدي پور به عنوان عضو موظف هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي كيش به مدت سه سال جايگزين حسين دهباشي

این مقرره در جلسه مورخ 05/08/1395 هیئت وزیران تصویب و با شماره 97991مورخ 10/08/1395 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي درخصوص تعيين رضا برومند به عنوان عضو موظف هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم به مدت سه سال جايگزين محمدرضا توسلي

این مقرره در جلسه مورخ 05/08/1395 هیئت وزیران تصویب و با شماره 97981مورخ 10/08/1395 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي درخصوص تعيين علي محمدي به عنوان عضو غير موظف هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو به مدت سه سال جايگزين محمد ميرزايي

این مقرره در جلسه مورخ 05/08/1395 هیئت وزیران تصویب و با شماره 97996مورخ 10/08/1395 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي درخصوص تعيين ارسلان ازهاري به عنوان عضو موظف هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو به مدت 3 سال جايگزين سياوش قهوه‌چيان

این مقرره در جلسه مورخ 05/08/1395 هیئت وزیران تصویب و با شماره 97977مورخ 10/08/1395 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 1. تصويبنامه هيات وزيران درخصوص آيين نامه اجرايي ماده 14 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

این مقرره در جلسه مورخ 05/08/1395 هیئت وزیران تصویب و با شماره 97655مورخ 10/08/1395 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده نسخه ابلاغی مصوبات فوق می‌توانند با عضويت در کانال تلگرام «اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات» معاونت حقوقي رياست‌جمهوري به نشانی Telegram.me/dotic و يا سامانه رایانامه حقوقی (از طريق سايت www.dotic.ir)، متن قوانین و مقررات را ملاحظه نمايند.

دریافت بروز«خلاصه مذاکرات مجلس شورای اسلامی»

عموم هموطنان می‌توانند با عضویت در کانال تلگرام اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات، متن «خلاصه مذاکرات مجلس شورای اسلامی» را در قالب فایل PDF به صورت بِروز دریافت نمایند.

0 نظر برای “ در آیینه قوانین و مقررات (15)

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.